TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

1. pályázati kategória: Mobilitási projektek

A támogatható tevékenységek

Ez a pályázati kategória a következő területeket támogatja:

 • mobilitási projektek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén;
 • Erasmus Mundus közös mesterképzések;
 • Erasmus+ mesterképzési diákhitelek. (2014-es pályázati útmutatóban: diákhitel-garancia mesterképzésben résztvevő hallgatóknak.)

Az 1. pályázati kategória keretében támogatott tevékenységekkel kapcsolatban elvárás, hogy hosszú távon kedvező hatással legyenek a résztvevőkre, a résztvevő intézményekre és a tevékenységek keretét képező szakpolitikai rendszerekre.

Az 1. pályázati kategória keretében támogatott mobilitási tevékenységektől a következő eredményeket várjuk a hallgatók, gyakornokok, szakiskolások, és fiatalok tekintetében:

 • a tanulási teljesítmény javulása;
 • a foglalkoztathatóság és a karrierlehetőségek javulása;
 • a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia fejlődése;
 • nagyobb fokú önállóságra nevelés és az önértékelés javulása;
 • az idegen nyelvi kompetenciák fejlődése;
 • az interkulturális tudatosság fejlődése;
 • a társadalmi részvétel fokozódása;
 • az európai projekttel és az európai értékekkel kapcsolatos tudatosság növekedése;
 • a motiváltság növekedése a (formális/nem formális) oktatásban vagy képzésen való jövőbeli részvétel iránt a külföldi mobilitási időszak után.

Az 1. pályázati kategória keretében támogatott mobilitási tevékenységektől a következő eredményeket várjuk az oktatás, képzés és ifjúságügy terén tevékenykedő munkatársak/szakemberek/oktatók, ifjúságsegítők és szakemberek tekintetében:

 • a szakmai profillal (oktatás, képzés, ifjúsági munka stb.) kapcsolatos kompetenciák fejlődése;
 • a különböző országok oktatási, képzési vagy ifjúságügyi gyakorlatainak, szakpolitikáinak és munkarendszereinek jobb megértése;
 • a korszerűsítést és a nemzetközi nyitást célzó változások elindításához szükséges kapacitások növekedése a saját oktatási intézményeken belül;
 • a formális és nem formális oktatás, valamint a szakképzés és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok jobb megértése;
 • a munka és a tevékenységek minőségének olyan javulása, ami a hallgatók, gyakornokok, szakiskolások, tanulók, felnőtt tanulók, fiatalok és önkéntesek javát szolgálja;
 • a társadalmi, nyelvi és kulturális sokféleség jobb megértése és az e területek iránti fogékonyság fejlesztése;
 • a hátrányos helyzetű személyek szükségleteinek kezeléséhez szükséges képesség fejlődése;
 • a Szakképzési tanulók mobilitása tevékenységek támogatásának és előmozdításának fokozódása;
 • a szakmai fejlődési lehetőségek és karrierlehetőségek bővülése;
 • az idegen nyelvi kompetenciák fejlődése;
 • a motiváció és elégedettség növekedése a hétköznapi munkatevékenységek során.

Az 1. pályázati kategória keretében támogatott tevékenységektől a következő eredményeket várjuk a résztvevő intézmények tekintetében:

 • az uniós/nemzetközi szintű tevékenységekhez szükséges kapacitások növekedése: a vezetői képességek és nemzetköziesedési stratégiák fejlődése; a más országbeli partnerekkel való együttműködés megerősödése; az uniós/nemzetközi projektekre elkülönített (nem uniós) források növelése; az uniós/nemzetközi projektek előkészítésének, megvalósításának, ellenőrzésének és utánkövetésének minőségi javulása;
 • a célcsoportok újszerű és fokozottabb módon történő megszólítása a tevékenységek megszervezése során, például a következők révén:a hallgatók, gyakornokok, szakiskolások, fiatalok és önkéntesek számára az igényeiknek és elvárásaiknak megfelelő, vonzóbb programok meghirdetése; az oktatásban és képzésben dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók képzettségének javítása; a külföldi tanulási időszakok során elsajátított kompetenciák elismerési és érvényesítési eljárásainak javítása; a helyi közösségek céljait szolgáló, hatékonyabb tevékenységek meghirdetése; az ifjúsági munka módszereinek és gyakorlatainak javítása a fiatalok aktív bevonása és/vagy a hátrányos helyzetű csoportok igényeinek figyelembevétele érdekében;
 • korszerűbb, dinamikusabb, elkötelezettebb és szakmailag magasabb szintű környezet kialakítása az intézményen belül: bevált gyakorlatok és új módszerek alkalmazása iránti fogékonyság a napi munkatevékenységek során; nyitottság a különböző szociális, oktatási és foglalkoztatási területeken tevékenykedő intézményekkel való szinergiák iránt; a munkatársszakemberek/oktatók szakmai fejlődésének stratégiai tervezése az egyéni igények és az intézményi célkitűzések figyelembevételével; valamint hogy adott esetben az intézmény képes legyen arra, hogy kiváló hallgatókat és felsőoktatási szakembereket vonzzon a világ minden részéről.

Az 1. pályázati kategória keretében támogatott több ezer projekt hosszú távú együttes hatása várhatóan az lesz, hogy olyan változások következnek be a résztvevő országok oktatási, képzési és ifjúságügyi rendszereiben, amelyek szakpolitikai reformokra ösztönöznek, és új forrásokat teremtenek az európai és Európán kívüli mobilitási lehetőségek számára.