Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Ključna mjera 1.: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Koje se mjere podupiru?

Ovom se ključnom mjerom podupiru:

 • projekti mobilnosti u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
 • združeni diplomski studiji Erasmus Mundus;
 • zajmovi za diplomske studije Erasmus+.

Očekuje se da će aktivnosti koje se podupiru u okviru te ključne mjere imati pozitivne i dugoročne učinke na sudionike i organizacije sudionice te na sustave politika u kojima su takve aktivnosti oblikovane.

Aktivnostima mobilnosti u okviru te ključne mjere trebali bi se ostvariti sljedeći rezultati u odnosu na studente, vježbenike, naučnike i mlade ljude:

 • bolji obrazovni rezultati;
 • bolja zapošljivost i bolje prilike za napredak;
 • veći osjećaj za inicijativu i poduzetništvo;
 • veća osnaženost i samopouzdanje;
 • bolje znanje stranih jezika;
 • veća međukulturalna osviještenost;
 • aktivnije sudjelovanje u društvu;
 • veća svijest o europskom projektu i vrijednostima EU-a;
 • veća motiviranost za sudjelovanje u budućem (formalnom/neformalnom) obrazovanju ili osposobljavanju nakon razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Aktivnostima mobilnosti trebali bi se ostvariti sljedeći rezultati u odnosu na osoblje, osobe koje rade s mladima i stručnjake koji sudjeluju u obrazovanju:

 • veće kompetencije u vezi s njihovim stručnim profilom (poučavanje, osposobljavanje, rad s mladima itd.);
 • bolje razumijevanje praksi, politika i sustava u obrazovanju, osposobljavanju ili radu mladih u raznim državama;
 • povećana sposobnost za pokretanje promjena u smislu modernizacije i otvaranja njihovih obrazovnih ustanova međunarodnom tržištu;
 • bolje razumijevanje međusobnih veza između formalnog i neformalnog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i tržišta rada;
 • bolja kvaliteta njihovog rada i aktivnosti u korist studenata, vježbenika, naučnika, učenika, odraslih polaznika, mladih ljudi i volontera;
 • bolje razumijevanje i reagiranje na društvenu, jezičnu i kulturnu različitost;
 • povećana sposobnost za rješavanje problema osoba u nepovoljnom položaju;
 • povećana potpora aktivnostima mobilnosti učenika i njihovo promicanje;
 • više prilika za stručno usavršavanje i napredak u karijeri;
 • bolje znanje stranih jezika;
 • veća motiviranost i zadovoljstvo u svakodnevnom radu.

Očekuje se da će aktivnosti koje se podupiru u okviru ove mjere imati sljedeći utjecaj na organizacije sudionice:

 • povećana sposobnost za rad na razini EU-a / međunarodnoj razini: bolje sposobnosti upravljanja i strategije internacionalizacije; pojačana suradnja s partnerima iz drugih država; povećana dodjela financijskih sredstava (osim sredstava EU-a) za organizaciju projekata EU-a / međunarodnih projekata; bolja kvaliteta pripreme, provedbe, nadzora i praćenja projekata EU-a/međunarodnih projekata;
 • inovativan i bolji način rada prema ciljnim skupinama osiguranjem, na primjer: privlačnijih programa za studente, vježbenike, naučnike, mlade ljude i volontere u skladu s njihovim potrebama i očekivanjima; povećanja kvalifikacija nastavničkog osoblja i voditelja osposobljavanja; unaprijeđenih postupaka priznavanja i potvrđivanja kompetencija stečenih za vrijeme razdoblja učenja u inozemstvu; učinkovitijih djelovanja u korist lokalnih zajednica; bolje metode i prakse za rad s mladima u cilju aktivnog uključivanja mladih i/ili obuhvaćanja skupina u nepovoljnom položaju itd.
 • modernije, dinamičnije, posvećenije i stručnije okruženje u organizaciji: spremnost za uključivanje dobre prakse i novih metoda u svakodnevne aktivnosti; otvorenost za sinergije s organizacijama aktivnim u različitim društvenim i obrazovnim područjima i područjima obrazovanja; strateško planiranje stručnog razvoja osoblja na temelju pojedinačnih potreba i organizacijskih ciljeva; ako je relevantno, koje može privući izvrsne studente i akademsko osoblje iz cijelog svijeta.

Dugoročno se očekuje da će nekoliko tisuća projekata koji se podupiru u okviru te ključne mjere imati učinak na sustave obrazovanja, osposobljavanja i mladih u državama sudionicama i potaknuti reforme politike te privući nova sredstva za aktivnosti mobilnosti u Europi i izvan nje.