TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Mobilitási projektek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

A mobilitási projektek céljai

Az oktatás, a képzés és az ifjúsági tevékenységek fontos szerepet játszanak abban, hogy a különböző korú személyekhez eljussanak a munkaerő-piaci aktív részvételhez és általánosságban az aktív társadalmi szerepvállaláshoz szükséges eszközök. A tevékenységek ebbe a csoportjába tartoznak a tanulóknak (hallgatók, gyakornokok, szakiskolások, fiatalok) és a munkatárs/szakember/oktatónak (egyetemi tanárok, tanárok, oktatók, ifjúságsegítők és az oktatás, képzés és ifjúságügy terén tevékenykedő intézményekben dolgozók) szóló, programországokat érintő nemzetközi mobilitási tevékenységeket ösztönző projektek, amelyek a következő célokat szolgálják:

 • a tanulók támogatása a tanulási eredmények (tudás, készségek, hozzáállás és kompetenciák) elsajátításában személyes fejlődésük elősegítése, megfontolt és aktív állampolgárrá válásuk és az európai, illetve Európán kívüli munkaerőpiacon való foglalkoztathatóságuk javítása érdekében;
 • az oktatásban, a képzésben és az ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka egész Európára kiterjedő megújításának és fejlesztésének érdekében;
 • különösen a résztvevők idegen nyelvi kompetenciáinak javítása;
 • a résztvevők más kultúrákkal és országokkal kapcsolatos tudatosságának és megértésének növelése az aktív társadalmi szerepvállalás és az európai polgárság eszméjének, valamint az európai identitás iránti érzékenység fejlesztése érdekében, a nemzetközi kapcsolatépítés és hálózatépítés lehetőségének megteremtése a résztvevők számára;
 • oktatási, képzési és ifjúsági területen tevékenykedő intézmények kapacitásának növelése, vonzerejének és nemzetközi dimenziójának megerősítése annak érdekében, hogy olyan tevékenységeket és programokat szervezhessenek, amelyek – akár Európában, akár Európán kívül – jobban megfelelnek az egyéni igényeknek;
 • a formális és a nem formális oktatás, illetve a szakképzés, a foglalkoztatás és a vállalkozások közötti szinergiák és átjárási lehetőségek megerősítése;
 • a külföldi tanulási időszak során szerzett kompetenciák jobb elismerésének biztosítása.

A tevékenységek ebbe a csoportjába tartoznak a felsőoktatási és ifjúsági területen megvalósuló, a partnerországokból kiinduló vagy oda irányuló nemzetközi mobilitási tevékenységek is. Ez a tevékenység az Európai Unió és a támogatható partnerországok közötti együttműködést is előmozdítja, és tükrözi az Unió külső fellépéseinek célkitűzéseit, prioritásait és elveit:

 • az európai felsőoktatás vonzerejének növelése, az európai felsőoktatási intézmények versenyképesebbé tétele a világ felsőoktatási piacán;
 • az „Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról””1 és „Az európai felsőoktatás a világban”2 közleményekben meghatározott prioritások támogatása;;
 • az Európán kívüli felsőoktatási intézmények nemzetköziesedésének és korszerűsítésének előmozdítása, vonzerejének növelése, illetve a felsőoktatáshoz való hozzáférés méltányosságának növelése, és ezáltal a partnerországok fejlődéséhez való hozzájárulás;
 • a fejlesztési és külpolitikai célkitűzések és elvek megvalósításának támogatása, a nemzeti felelősségvállalást, a társadalmi kohéziót, a méltányosságot, a valódi földrajzi kiegyenlítettséget és a sokféleséget is beleértve. Kiemelt figyelmet kapnak a legkevésbé fejlett országok, a rossz társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező, hátrányos helyzetű diákok és a sajátos igényű diákok;
 • a nem formális tanulás és a partnerországokkal az ifjúsági területen való együttműködés ösztönzése.

Mi a mobilitási projekt?

Oktatási, képzési és az ifjúsági területen tevékenykedő intézmények/szervezetek finanszírozást kapnak az Erasmus+ programból a különböző típusú mobilitásokat támogató projektjeik kivitelezéséhez. A mobilitási projektek a következő szakaszokból állnak:

 • előkészítés (a gyakorlati lépéseket, a résztvevők kiválasztását, a partnerekkel és a résztvevőkkel való megállapodások megkötését, a résztvevők kiutazás előtti nyelvi/interkulturális/tanulási és feladatspecifikus felkészítését is beleértve);
 • mobilitási tevékenységek megvalósítása;
 • nyomon követés (többek között az önkéntes szolgálat keretében megvalósuló tevékenységek értékelése, adott esetben a résztvevők tevékenységek során elért tanulási eredményeinek ellenőrzése és formális elismerése, valamint a projekteredmények terjesztése és felhasználása révén).

A korábbi uniós programok által támogatott számos mobilitási tevékenységhez képest az Erasmus+ jelentős újítása, hogy nagyobb hangsúlyt fektet a mobilitási tevékenységben résztvevő személyek idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztésére mind a kiutazás előtt, mind a külföldi tartózkodás során. 2014-től kezdve az Európai Bizottság fokozatosan olyan Európai online nyelvi támogatási szolgáltatást (OLS) vezetett be, amely lehetővé teszi a hosszú távú mobilitási tevékenységek résztvevői számára nyelvtudásuk felmérését, valamint nyelvi kompetenciáik fejlesztése érdekében online nyelvtanfolyamon való részvételt is biztosít a számukra ahhoz a nyelvhez, amelyet külföldi tanulmányaik vagy munkájuk során használni fognak. Azok a résztvevők, akik az oktatás vagy munka fő nyelvében legalább B2 szintet érnek el, választhatnak egy a fogadó ország nyelvén folyó OLS tanfolyamot, amennyiben ez elérhető (a nyelvtanulás támogatásának további részletei az I. mellékletben találhatók).

Az Erasmus+ emellett a korábbi programokhoz képest nagyobb teret kínál azon mobilitási tevékenységek számára, amelyekben különböző hátterű és különböző területeken vagy különböző társadalmi-gazdasági ágazatokban tevékenykedő partnerintézmények/partnerszervezetek vesznek részt (például egyetemi hallgatók vagy szakképzésben tanulók szakmai gyakorlata vállalatoknál, nem kormányzati intézményeknél/szervezeteknél, közintézményeknél; iskolai tanárok részvétele vállalatoknál vagy képzési központokban szervezett szakmai továbbképző tanfolyamokon; üzleti szakértők által tartott órák vagy képzések felsőoktatási intézményekben stb.).

A mobilitási tevékenységek megújításának és minőségfejlesztésének harmadik fontos eleme, hogy az Erasmus+ programban résztvevő intézményeknek/szervezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy mobilitási tevékenységeiket átfogóbb stratégiai keretben gondolkodva és középtávra tervezve szervezzék meg. A mobilitási projekt koordinátora egyetlen, legfeljebb kétéves időszakra vonatkozó pályázat benyújtásával számos mobilitási tevékenység megszervezésére kaphat finanszírozást, ez pedig sok személy számára tesz lehetővé külföldi tartózkodást. Ennek köszönhetően az Erasmus+ pályázatot benyújtó intézmények/szervezetek a résztvevők igényeivel, ugyanakkor saját belső nemzetköziesedési, fejlesztési és korszerűsítési terveikkel összhangban tudják megtervezni projektjeiket.

Az Erasmus+ program 1. pályázati kategória keretében résztvevői profilok szerint a következő típusú mobilitási projektek támogathatók:

az oktatás és a képzés területén:

 • mobilitási projektek a felsőoktatásban tanuló hallgatók és a felsőoktatási munkatárs/szakember/oktatószámára;
 • mobilitási projektek a szakképzésben tanulók és a szakképzésben oktató munkatárs/szakember/oktatószámára;
 • mobilitási projektek iskolai személyzet számára;
 • mobilitási projektek felnőttoktatási munkatársak számára.

az ifjúsági területen:

 • mobilitási projektek fiatalok és ifjúságsegítők számára.

Munkatársak hosszú távú mobilitása, tanulók rövid és hosszú távú mobilitása, valamint a felnőtt tanulók vegyes típusú mobilitása a 2. pályázati kategória keretében, azon belül a stratégiai partnerségek keretében támogatható.

A következő szakaszokban a mobilitási projektek egyes típusaira vonatkozó kritériumok és feltételek részleteinek ismertetése olvasható.