Kazalo
Iskanje po vodniku

Posojila Erasmus+ za magistrski študij

Študenti, ki želijo opraviti cel študijski program na magistrski stopnji v drugi državi Programa, lahko zaprosijo za posojilo z jamstvom EU, ki bo krilo del njihovih stroškov.

Posojila Erasmus+ za magistrski študij Erasmus+ bodo morebitnim študentom magistrskih programov omogočila dostop do posojil ali do ugodnosti odloženega plačila šolnine ali stroškov bivanja (ki jih zagotavljajo sodelujoče banke ali univerze, za njih pa jamči EU, prek svojega partnerskega Evropskega investicijskega sklada) za podporo njihovega študija v tujini v življenjskem ciklu programa Erasmus+. Za posojila (ali enakovredne storitve) mobilnim študentom magistrskega študija se bo pri dodelitvi proračunskih sredstev EU mobilnim študentom magistrskega študija z vzvodom financiral večkratni znesek iz bančnega sektorja ali iz visokošolske institucije.

Shema je začela delovati leta 2015, v prihodnjih letih pa bodo posojila Erasmus+ za magistrski študij na voljo v vedno več državah in vedno več študentom.

Več informacij o shemi in sodelujočih finančnih ustanovah je na voljo na spletišču Evropske komisije: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/11_sl.

Zneski in cilj posojil

Posojila znašajo največ 12 000 EUR za enoletni magistrski program in največ 18 000 EUR za do dveletni magistrski program ter lahko krijejo življenjske stroške, stroške šolnine in druge s študijem povezane stroške v kateri koli izmed 34 držav Programa Erasmus+.

Ključna socialna varovala vključujejo oprostitev študentov ali staršev za plačilo varščin, ugodno obrestno mero in ugodne pogoje vračila.

Merila za upravičenost

Pogoji za upravičenost študentov do posojila so:

  • biti morajo rezidenti ene od držav programa Erasmus+;
  • imeti morajo uspešno zaključeno prvo stopnjo visokošolskega študija (dodiplomski študij ali enakovredno);
  • biti morajo sprejeti na drugo stopnjo študija (magistrski študij ali enakovredno) na priznani visokošolski instituciji, ki je nosilka Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE).

Magistrski študij (ali enakovredno), ki ga nameravajo obiskovati: 

  • se mora izvajati v državi, ki ni država njihovega stalnega prebivališča in država, v kateri so pridobili diplomo dodiplomskega študija (ali enakovredno diplomo, ki jim omogoča dostop do magistrskega programa);

  • biti mora polni program, ki vodi do (magisterija ali enakovredne) diplome.

Kje se prijaviti?

Neposredno pri sodelujočih bankah, visokošolskih institucijah ali družbah za študentska posojila.