Cuprins
Căutați în ghid

Împrumuturile Erasmus+ pentru masterat

Studenții din învățământul superior care doresc să urmeze un program complet la nivel de master într-o altă țară participantă la program pot avea posibilitatea de a solicita un împrumut garantat de Uniunea Europeană pentru a acoperi o parte din costurile suportate.

Împrumuturile Erasmus+ pentru masterat le vor permite potențialilor studenți la masterat să aibă acces la împrumuturi sau să beneficieze de amânarea plății pentru taxele de școlarizare și costurile de cazare (împrumuturile fiind oferite de băncile participante și garantate de Uniunea Europeană, prin intermediul partenerului său, Fondul European de Investiții), pentru studiile efectuate în străinătate pe durata programului Erasmus+. Alocarea bugetară a UE va mobiliza o sumă considerabilă provenită din finanțarea acordată de sectorul bancar sau de instituțiile de învățământ superior pentru împrumuturile (sau serviciile echivalente) acordate studenților înscriși la masterat în cadrul acțiunilor de mobilitate.

Schema a fost lansată în 2015, iar împrumuturile Erasmus+ pentru masterat vor deveni disponibile treptat în mai multe țări și pentru mai mulți studenți de-a lungul anilor.

Mai multe informații cu privire la această schemă și la instituțiile financiare participante sunt disponibile pe site-ul Comisiei: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/11_ro

Sumele și obiectul împrumuturilor

Împrumuturile sunt în valoare de până la 12 000 de euro pentru un program de masterat de 1 an și de până la 18 000 de euro pentru un program de masterat de 2 ani și pot acoperi costurile de trai, de școlarizare și alte costuri de studiu în oricare dintre cele 33 de țări participante la programul Erasmus+.

Garanțiile sociale cheie includ dobânzi și termene favorabile de rambursare, precum și faptul că nu se solicită nicio garanție din partea studenților sau a părinților.

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibili să depună o cerere, studenții trebuie:

  • să fie rezidenți într-una dintre țările participante la programul Erasmus+;
  • să fi finalizat cu succes primul ciclu de studii superioare (licență sau echivalent);
  • să fi fost acceptați la un program de ciclul 2 (masterat sau echivalent) de o instituție recunoscută de învățământ superior (HEI) care deține Carta Universitară Erasmus (ECHE).
  • Masteratul (sau echivalent) în cadrul căruia intenționează să studieze trebuie: 
  • să fie organizat într-o țară diferită de țara lor de reședință și de țara în care au obținut diploma de licență (sau o diplomă echivalentă care le-a asigurat accesul la programul de masterat);
  • să fie un program complet, în urma căruia se acordă o diplomă (de masterat sau echivalent).

Unde se depune cererea?

Direct la băncile participante, la instituțiile de învățământ superior sau la societățile de împrumut pentru studenți.