TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Jean Monnet támogatás egyesületeknek

Ez a Jean Monnet tevékenységtípus olyan egyesületeket támogat, amelyek kifejezett hozzá kívánnak járulni az európai integrációs folyamatra vonatkozó tanulmányokhoz. Ezeknek az egyesületeknek interdiszciplináris jelleggel kell bírniuk, és nyitottnak kell lenniük az adott ország vagy régió valamennyi érdeklődő, európai uniós témákra specializálódott egyetemi tanára, oktatója és kutatója számára.

Regionális, nemzeti vagy szupranacionális szinten reprezentatív jellegűnek kell lenniük az európai uniós tanulmányokkal foglalkozó tudományos közösség szempontjából.

Mely tevékenységek támogathatók ennek a tevékenységnek a keretében?

A finanszírozás időtartama alatt az egyesületek jellemzően számos különféle tevékenységet valósíthatnak meg, például:

 • az európai uniós tanulmányokkal és európai uniós témákkal foglalkozó egyesületekre nézve jogszabályokban előírt tevékenységek megszervezése és megvalósítása/kivitelezése (például hírlevél közzététele, célorientált honlap létrehozása, éves igazgatósági ülés megszervezése, az európai uniós témák láthatóságát növelő, speciális népszerűsítő események szervezése stb.);
 • kutatások folytatása specifikus európai témakörökben, ezáltal iránymutatást adva helyi, regionális, nemzeti és európai döntéshozóknak, továbbá az aktív társadalmi szerepvállalás megerősítése érdekében az Európai Unióra vonatkozó tények eljuttatása az érintett intézményekhez egyaránt, beleértve az EU intézményeket, és a szélesebb körű nyilvánossághoz is.

Mi a résztvevő egyesületek szerepe?

A Jean Monnet egyesületeknek az általuk képviselt európai uniós témakörök referenciapontjává kell válniuk.

Multiplikátor szerepet játszanak, ismereteket terjesztenek; hozzájárulnak az információk gyűjtéséhez és hasznosításához, valamint konkrét témákkal kapcsolatosan elemzéseket végeznek, és elképzeléseket dolgoznak ki a jövőre vonatkozóan.

Az egyesületek teljes mértékben felelősek saját pályázataikért. A támogatás teljes időtartama alatt kötelesek végrehajtani a munkaprogramjukban leírt tevékenységeket.

Az egyesületeknek odaítélhető Jean Monnet támogatás értékelésének szempontjai

Az egyesületeknek odaítélhető Jean Monnet támogatás esetén a következő formális szempontokat kell figyelembe venni, hogy az egyesület Erasmus+ támogatásra lehessen jogosult:

Támogathatósági szempontok

Ki pályázhat?

Európai uniós tanulmányokra szakosodott egyetemi tanárok és kutatók egyesületei, amelyek a világ bármely országában rendelkezhetnek székhellyel. Olyan egyesületek pályázhatnak, amelyeknek kifejezetten hozzá kívánnak járulni az európai integrációs folyamatra vonatkozó tanulmányok előmozdításához nemzeti vagy programországokat érintő nemzetközi szinten.

Az interdiszciplináris jellegű egyesületek pályázhatnak.

Csak hivatalosan bejegyzett és független jogállású egyesületek kaphatnak támogatást. Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

A projekt időtartama

Három év.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (Brüsszel).

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 22-án déli 12 óráig) kell benyújtaniuk az ugyanazon év szeptember 1-jével kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

A pályázó intézmények értékelése kizáró okok és a kiválasztás feltételei alapján is zajlik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 25 pont)

 • A pályázat relevanciája a következők szempontjából:
  • a tevékenység célkitűzései és prioritásai (lásd „A Jean Monnet tevékenységek céljai” és a „Mit értünk egyesületeknek  odaítélhető Jean Monnet támogatáson?” szakaszt);
 • A pályázat milyen mértékben
  • alkalmas az egyesületekre nézve az előírt tevékenységek támogatására és európai témákban kutatások elvégzésére.
  • erősíti az iránymutatást a helyi, regionális, nemzeti és európai döntéshozók irányában.
 • A pályázat relevanciája a tevékenység elsődleges célcsoportjai szempontjából:
  • Jean Monnet finanszírozásban még nem részesülő szervezetek.

A projektterv és a megvalósítás/ kivitelezés minősége

(maximum 25 pont)

 • A megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás/kivitelezés, értékelés, nyomon követés és terjesztés) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége
 • A projekt célkitűzései, a tervezett tevékenységek és a költségvetés közötti összhang
 • A tervezett módszertan minősége és megvalósíthatósága

A projektet végrehajtó csoport minősége

(maximum 25 pont)

 • A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekben kiemelt szerephez jutó személyek profiljának és  szakértelmének megfelelő jellege (tudományos és nem tudományos területen egyaránt) a projektben bemutatott tevékenységek  kapcsán

Hatás és terjesztés

(maximum 25 pont)

 • A tevékenységek eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége
 • A projekt várható hatása:
  • a Jean Monnet tevékenységben résztvevő egyesületre;
  • a helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten érintett egyéb intézményekre és döntéshozókra.
 • A Jean Monnet tevékenység eredményeinek a tevékenységeknek otthont adó egyesületen belül és kívül történő terjesztését célzó lépések alkalmassága és minősége

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy finanszírozhatók legyenek. Ezenkívül a fenti tartalmi követelmények mindegyike esetében legalább 13 pontot el kell érniük.

Mit kell még tudni az egyesületeknek odaítélhető Jean Monnet támogatásról?

Terjesztés és hatás

Az e tevékenységtípus keretében kiválasztott egyesületeknek gondoskodniuk kell tevékenységeik eredményeinek a közvetlenül érintett szereplők körén kívüli terjesztéséről és hasznosításáról. Ez jelentősen növelni fogja a tevékenységek hatását, és hozzá fog járulni a rendszerszintű változáshoz.

A hatás növelése érdekében terjesztési tevékenységeik részeként nyílt oktatási tartalmakat (Open Educational Resources) kell kidolgozniuk és közzétenniük, annak érdekében pedig, hogy lépést tartsanak a technológiai fejlődéssel, nyitott oktatási tevékenységeket kell alkalmazniuk. Ez elősegíti a tanulás rugalmasabb és kreatívabb módjainak alkalmazását és lényegesen több hallgató, szakember, politikai döntéshozó és egyéb érdekelt csoport elérését.

A Jean Monnet támogatásban részesülő egyesületek számára előírják, hogy frissítsék a saját tevékenységeikre vonatkozó szakaszokat a Jean Monnet tevékenységekkel kapcsolatos információkat tartalmazó speciális Erasmus+ online eszközben. Kifejezetten ösztönözni fogják őket a releváns platformok és eszközök (azaz a Jean Monnet könyvtár, Jean Monnet virtuális közösség) használatára. A nagy nyilvánosság folyamatosan tájékozódhat az egyesületekről és az általuk szervezett Jean Monnet tevékenységekről az Erasmus+ általános informatikai eszközének részét képező alkalmazásokból. A támogatás jogosultjainak rendszeresen frissíteniük kell az eszközt a munkájuk eredményeivel.

Jean Monnet-Támogatás Egyesületek

Ha a benyújtott projektet kiválasztják, akkor a következő finanszírozási szabályok alkalmazandók:

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

A tevékenység költségei

Elszámolható közvetlen költségek

 • Személyzeti költségek
 • Utazási és személyes költségek
 • Alvállalkozókkal kapcsolatos költségek (az elszámolható közvetlen költségek maximum 30 %-a)
 • Felszerelésekkel kapcsolatos költségek (az elszámolható közvetlen költségek maximum 10 %-a)
 • Egyéb költségek (többek között kötelező pénzügyi ellenőrzések/ellenőrzési igazolás költségei)

Elszámolható közvetett költségek

A projekt elszámolható közvetlen költségének 7%-át nem meghaladó átalányösszeg adható olyan közvetett költségek támogatására, amelyek a kedvezményezett általános igazgatási költségeit jelentik, amelyeket az elszámolható közvetlen költségek nem fedeznek (pl. villanyszámla, internetszámla, helyszínekkel kapcsolatos költségek stb.) de amelyek a projektre elszámolhatónak minősülnek.

Tényleges költségek

maximum 50 000 EUR

az összes elszámolható költség 80 %-a (hacsak a pályázó nem igényelt alacsonyabb százalékértékű finanszírozást).

Feltételhez kötött: a pályázati űrlapon egyértelműen ki kell fejteni a célkitűzéseket és a munkaprogramot