TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Jean Monnet hálózatok (szakpolitikai vita a felsőoktatás képviselőivel)

Mit értünk Jean Monnet hálózaton?

A Jean Monnet hálózatok az európai uniós tanulmányok terén nemzetközi szereplők (felsőoktatási intézmények, kutatási központok, , egyesületek stb.) konzorciumainak létrehozását és fejlesztését segítik elő.

Hozzájárulnak az információgyűjtéshez, a gyakorlatok cseréjéhez, a tudásépítéshez és az európai integrációs folyamat világszerte történő népszerűsítéséhez. Ez a tevékenység hozzájárulhat egyes konkrét tevékenységeket (különösképpen a fiatal kutatók Unióval kapcsolatos témák kutatásában való részvételének előmozdítását) támogató, már létező hálózatok megerősítéséhez is.

Ezek a projektek olyan pályázatokon alapulnak, amelyek nemzeti szinten sikeresen nem megvalósítható tevékenységekre összpontosítanak, és legalább három különböző ország három partnerszervezetének (a pályázó intézetet is beleértve) bevonását követelik meg. A cél olyan projektek megvalósítása, amelyeket inkább multinacionális, nem pedig nemzeti dimenzió jellemez.

Mely tevékenységek támogathatók ennek a tevékenységnek a keretében?

A projekt időtartama alatt a hálózatok jellemzően számos különféle tevékenységet valósíthatnak meg, például:

 • az európai uniós tanulmányok terén folyó, magas szintű kutatás és oktatás során alkalmazott módszertanokra vonatkozó információk és eredmények gyűjtése és ismertetése;
 • a különböző felsőoktatási intézmények és egyéb illetékes szervek közötti együttműködés megerősítése Európában és világszerte;
 • ismeretek és szakértelem cseréje, és ezáltal a bevált gyakorlatok alkalmazásának kölcsönös fokozása;
 • a legfontosabb uniós témák terén a közszereplőkkel és a bizottsági szolgálatokkal való együttműködés megerősítése és a velük való magas szintű ismeretcserét szolgáló platform létrehozása.

Mi a Jean Monnet hálózatban résztvevő intézmények szerepe?

A Jean Monnet hálózatoknak az általuk képviselt európai uniós témakörök referenciapontjává kell válniuk. Multiplikátor szerepet játszanak, ismereteket terjesztenek; hozzájárulnak az információk gyűjtéséhez és hasznosításához, valamint konkrét témákkal kapcsolatosan elemzéseket végeznek, és elképzeléseket dolgoznak ki a jövőre vonatkozóan.

A pályázatok fő felelősei a Jean Monnet hálózatot koordináló felsőoktatási intézmények. A támogatás teljes időtartama alatt kötelesek végrehajtani a munkaprogramjukban leírt tevékenységeket.

A Jean Monnet hálózat értékelésének szempontjai

A Jean Monnet hálózatnak a következő formális szempontoknak kell megfelelnie, hogy Erasmus+- támogatásra lehessen jogosult:

Támogathatósági szempontok

Ki pályázhat?

A világ bármely országában székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármely egyéb szervezet.

Programországokban található felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A partnerországok felsőoktatási intézményeinek nem kell Chartával rendelkezniük. A pályázó egyben a hálózat koordinátora is; a hálózat legalább három különböző ország három partnerszervezetéből áll. Erre a támogatástípusra nem pályázhatnak az európai érdekeket szolgáló célt képviselő, kijelölt európai intézmények (az Erasmus+ programot létrehozó rendeletben meghatározva).

A projekt időtartama

Három év.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (Brüsszel).

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 22-án déli 12 óráig) kell benyújtaniuk az ugyanazon év szeptember 1-jével kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

A pályázó intézmények értékelése kizáró okok és a kiválasztás feltételeialapján is zajlik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 25 pont)

 • A pályázat relevanciája a következők szempontjából:
 • a tevékenység célkitűzései és prioritásai (lásd a „A Jean Monnet tevékenységek céljai” és a „Mit értünk Jean Monnet hálózaton” szakaszt);
 • A pályázat milyen mértékben:
 • alkalmas új oktatási, kutatási és vitatevékenységek létrehozásának támogatására;
 • mutat fel tudományos hozzáadott értéket;
 • támogatja az európai uniós tanulmányokat és azok láthatóságának növekedését a Jean Monnet tevékenységben résztvevő intézményekben, valamint azokon kívül
 • A pályázat relevanciája a cselekvés elsődleges célcsoportjai szempontjából:
 • Jean Monnet finanszírozásban még nem részesülő intézmények vagy felsőoktatási szakemberek.

A projektterv és a megvalósítás/kivitelezés minősége

(maximum 25 pont)

 • A megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás/kivitelezés, értékelés, nyomon követés és terjesztés) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége
 • A projekt célkitűzései, a tervezett tevékenységek és a költségvetés közötti összhang
 • A tervezett módszertan minősége és megvalósíthatósága
 • A hálózat tevékenységeinek megtervezése és irányítása, a tagok közötti kommunikációs csatornákat is beleértve

A projektet végrehajtó csoport minősége

(maximum 25 pont)

 • A projekt keretében megvalósítani javasolt tevékenységekben kiemelt szerephez jutó személyek profiljának és  szakértelmének megfelelő jellege (tudományos és nem tudományos területen egyaránt)
 • A hálózat összetétele földrajzi lefedettség és a kompetenciák egymást kiegészítő jellege szempontjából

Hatás és terjesztés

(maximum 25 pont)

 • Az oktatási tevékenységek eredményeinek értékelésére szolgáló lépések minősége;
 • A projekt várható hatása és sokszorosító hatása:
 • a Jean Monnet tevékenységnek otthont adó intézményre és a hálózat tagintézményeire;
 • a Jean Monnet tevékenységben résztvevő hallgatókra és tanulókra;
 • a helyi, regionális, programországokat érintő nemzetközi és/vagy európai szinten érintett egyéb intézményekre és személyekre.
 • A Jean Monnet tevékenység eredményeinek a tevékenységeknek otthont adó intézményen belül és kívül történő terjesztését célzó lépések alkalmassága és minősége.
 • A pályázat adott esetben leírja, milyen mértékben teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és tájékoztató eszközöket, és hogyan támogatják nyílt engedéllyel és aránytalan korlátozások nélkül ezek elérhetőségét.

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy finanszírozhatók legyenek. Ezenkívül a fenti tartalmi követelmények mindegyike esetében legalább 13 pontot el kell érniük.

Mit kell még tudni a Jean Monnet hálózatokról?

Terjesztés és hatás

Az e tevékenység keretében kiválasztott hálózatoknak gondoskodniuk kell tevékenységeik eredményeinek a közvetlenül érintett résztvevők körén kívüli terjesztéséről és hasznosításáról. Ez jelentősen növelni fogja a tevékenységek hatását, és hozzá fog járulni a rendszerszintű változáshoz.

A hatás növelése érdekében a terjesztési tevékenységeknek tartalmazniuk kell a célkitűzéseknek megfelelő eszközök és események létrehozását/megvalósítását.

A Jean Monnet hálózatok feladata, hogy frissítsék a saját tevékenységeikre vonatkozó szakaszokat a Jean Monnet tevékenységekkel kapcsolatos összes információt tartalmazó speciális Erasmus+ online eszközben. Kifejezetten ösztönözni fogják őket a releváns platformok és eszközök (azaz a Jean Monnet könyvtár, Jean Monnet virtuális közösség) használatára.

A nyilvánosság folyamatosan tájékozódhat a Jean Monnet tevékenységekről az Erasmus+ általános informatikai eszközének részét képező alkalmazásokból. A támogatás jogosultjainak rendszeresen frissíteniük kell az eszközt a munkájuk eredményeivel.

Finanszírozási szabályok

Ha a benyújtott projektet kiválasztják, akkor a következő finanszírozási szabályok alkalmazandók:

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

A tevékenység költségei

Elszámolható közvetlen költségek

 • Személyzeti költségek
 • Utazási és személyes költségek
 • Alvállalkozókkal kapcsolatos költségek (az elszámolható közvetlen költségek maximum 30 %-a)
 • Felszerelésekkel kapcsolatos költségek (az elszámolható közvetlen költségek maximum 10 %-a)
 • Oktatási költségek
 • Egyéb költségek (többek között kötelező pénzügyi ellenőrzések/ellenőrzési igazolás költségei).

Elszámolható közvetett költségek

A projekt elszámolható közvetlen költségének 7%-át nem meghaladó átalányösszeg adható olyan közvetett költségek támogatására, amelyek a kedvezményezett általános igazgatási költségeit jelentik, amelyeket az elszámolható közvetlen költségek nem fedeznek (pl. villanyszámla, internetszámla, helyszínekkel kapcsolatos költségek stb.) de amelyek a projektre elszámolhatónak minősülnek.

Tényleges költségek

maximum 300 000 EUR

az összes elszámolható költség 80 %-a (hacsak a pályázó nem igényelt alacsonyabb százalékértékű finanszírozást).

Feltételhez kötött: a pályázati űrlapon egyértelműen ki kell fejteni a célkitűzéseket és a munkaprogramot