Cuprins
Căutați în ghid

Care Sunt Obiectivele Acțiunilor Jean Monnet?

Acțiunile Jean Monnet vizează promovarea excelenței în predare și cercetare în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial. De asemenea, acțiunile vizează promovarea dialogului între mediul academic și factorii de decizie, în special cu scopul de a consolida guvernanța UE și la nivel mondial.

Studiile privind Uniunea Europeană cuprind studiul Europei în ansamblul său, cu un accent deosebit pe procesul de integrare europeană, în ceea ce privește aspectele sale interne și externe. Acestea promovează cetățenia europeană activă și se axează pe rolul UE într-o lume globalizată, mărind gradul de conștientizare referitor la Uniune și facilitând angajamentele viitoare și dialogul dintre persoane la nivel mondial. Domeniile principale sunt următoarele:

 • Studii privind UE și studii de regionalism comparativ;
 • Studii de comunicare și informare la nivelul UE;
 • Studii privind economia UE;
 • Studii privind istoria UE;
 • Studii privind dialogul intercultural în UE;
 • Studii interdisciplinare privind UE;
 • Studii privind relațiile internaționale și diplomatice în UE;
 • Studii juridice privind UE;
 • Studii politice și administrative privind UE.

Cu toate acestea, diferite domenii (cum ar fi sociologia, filozofia, religia, geografia, literatura, artele, știința, studiile de mediu, studiile internaționale etc.) pot fi asociate, de asemenea, cu acest domeniu de studiu atunci când includ un element de predare, cercetare sau reflecție asupra UE și contribuie, în general, la europenizarea programei de studiu. Studiile comparative vor fi luate în considerare numai în cazul în care se referă la diferitele procese de integrare din întreaga lume.

În raport cu obiectivele generale ale programului Erasmus+, acțiunile Jean Monnet își propun:

 • să promoveze excelența în predarea și cercetarea în domeniul studiilor europene;
 • să ofere studenților și tinerilor profesioniști cunoștințe asupra Uniunii Europene relevante pentru viața lor academică și profesională și să le îmbunătățească abilitățile civice;
 • să promoveze dialogul între mediul academic și factorii de decizie, în special pentru a consolida guvernanța politicilor UE;
 • să promoveze inovarea în predare și cercetare (de exemplu, studii transsectoriale și/sau multidisciplinare, învățământ deschis, crearea de rețele cu alte instituții);
 • să integreze și să diversifice subiectele legate de UE în întreaga programă propusă de instituțiile de învățământ superior pentru proprii studenți;
 • să îmbunătățească calitatea formării profesionale pe teme legate de UE (prin module care tratează subiecte legate de UE mai în profunzime sau prin extindere către noi subiecte);
 • să favorizeze angajarea cadrelor didactice tinere în procesul de predare și cercetare pe teme europene.

Se preconizează că acțiunile Jean Monnet vor avea efecte pozitive și de durată asupra participanților implicați, asupra organizațiilor care le promovează, precum și asupra sistemelor de politică în care sunt încadrate.

În ceea ce privește participanții implicați direct sau indirect în cadrul acțiunilor, acțiunile Jean Monnet își propun să obțină următoarele rezultate:

 • îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a perspectivelor de carieră pentru tinerii absolvenți, prin includerea sau consolidarea dimensiunii europene în studiile acestora;
 • creșterea interesului pentru înțelegerea Uniunii Europene și pentru participarea în cadrul acesteia, ceea ce conduce la o abordare mai activă a cetățeniei;
 • sprijinirea tinerilor cercetători (de exemplu, care au obținut o diplomă de doctorat în ultimii cinci ani) și a profesorilor care doresc să desfășoare activități de cercetare și de predare pe teme privind UE;
 • creșterea oportunităților pentru personalul academic în ceea ce privește dezvoltarea profesională și a carierei.

De asemenea, se preconizează că activitățile sprijinite în cadrul acțiunilor Jean Monnet vor avea următoarele rezultate pentru organizațiile participante:

 • creșterea capacității de învățare și de cercetare cu privire la aspecte legate de UE: programe de studiu îmbunătățite sau inovatoare; creșterea capacității de a atrage studenți de elită; consolidarea cooperării cu parteneri din alte țări; creșterea alocării de resurse financiare pentru predare și cercetare pe teme legate de UE în cadrul instituției;
 • un mediu mai modern, mai dinamic, mai angajat și mai profesional în interiorul organizației: promovarea dezvoltării profesionale a tinerilor cercetători și profesori; capabil să integreze bunele practici și disciplinele noi ale UE în programele și inițiativele didactice; deschis la sinergii cu alte organizații.

Pe termen lung, se preconizează că acțiunile Jean Monnet vor încuraja promovarea și diversificarea studiilor UE la nivel mondial și vor consolida și vor extinde participarea personalului de la mai multe facultăți și departamente la procesul de predare și de cercetare privind Uniunea Europeană.