TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

A Jean Monnet tevékenységek céljai

A Jean Monnet tevékenységek célja az európai uniós tanulmányok területén tevékenykedő oktatási és kutatási kiválóságok támogatása világszerte. További céljuk a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása, különös tekintettel az uniós és globális irányítás javítására.

Az európai uniós tanulmányok Európa egészére irányulnak, és kiemelt hangsúlyt fektetnek az európai integráció folyamatára, illetve annak mind belső, mind külső aspektusaira. A tudományág ösztönzi az aktív európai polgárságot és foglalkozik az Unió globalizált világban betöltött szerepével, igyekszik erősíteni az Unióval kapcsolatos tudatosságot és erősíteni az emberek és kultúrák közötti párbeszédet.

Az európai uniós tanulmányok alapvető témakörei a következők:

 • uniós összehasonlító regionalizmussal kapcsolatos tanulmányok;
 • uniós kommunikációs és információs tanulmányok;
 • uniós gazdasági tanulmányok;
 • uniós történelmi tanulmányok;
 • uniós interkulturális párbeszéddel kapcsolatos tanulmányok;
 • uniós interdiszciplináris tanulmányok;
 • uniós nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó és diplomáciai tanulmányok;
 • uniós jogi tanulmányok;
 • uniós politikai és közigazgatási tanulmányok.

Az európai uniós tanulmányokhoz azonban számos egyéb terület (például a szociológia, a filozófia, a vallás, a földrajz, az irodalom, a művészetek, a természettudományok, a környezettudományok, a globális tanulmányok stb.) is kapcsolódhat, amennyiben ezek az Unióra vonatkozó oktatási/kutatási elemeket vagy gondolatokat tartalmaznak, és általánosságban nézve hozzájárulnak az európai uniós szempontoknak a tantervbe való beillesztéséhez.

Összehasonlító tanulmányokról csak abban az esetben lehet szó, ha az uniós integrációt a világ egyéb integrációs folyamataival hasonlítják össze.

Az Erasmus+ program általános célkitűzéseivel összefüggésben a Jean Monnet tevékenységek céljai a következők:

 • az oktatási és kutatási kiválóság támogatása az európai uniós tanulmányok terén;
 • a hallgatók és a fiatal szakemberek olyan európai uniós témákra vonatkozó ismeretekkel történő ellátása, amelyek relevánsak tudományos és szakmai pályájuk szempontjából, és megerősítik polgári készségeiket;
 • a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása, különös tekintettel az uniós szakpolitikák irányításának javítására;
 • az innováció támogatása az oktatásban és a kutatásban (például ágazatokon átívelő és/vagy multidiszciplináris tanulmányok, nyitott oktatás, hálózatépítés más intézményekkel);
 • az Unióval kapcsolatos témák érvényesítése és diverzifikációja a felsőoktatási intézmények által a hallgatóknak kínált tanterv egészére nézve;
 • az európai uniós témákra vonatkozó szakmai képzés minőségének javítása (olyan modulokkal, amelyek részletesebben tárgyalják az uniós témákat, vagy új témákat tárgyalnak);
 • az európai uniós tárgyakat tanító és kutató fiatal felsőoktatási szakemberek elkötelezettségének támogatása.

A Jean Monnet tevékenységekkel kapcsolatosan elvárás, hogy hosszú távon kedvező hatással legyenek az érintett résztvevőkre, a támogató intézményekre és a tevékenységek keretét képező szakpolitikai rendszerekre.

A Jean Monnet tevékenységekben közvetlenül vagy közvetetten érintett résztvevők számára a tevékenységek a következő eredményekkel járnak:

 • a fiatal diplomások foglalkoztathatóságának és karrierlehetőségeinek javulása azáltal, hogy tanulmányaikban megjelenik vagy megerősödik az európai dimenzió;
 • az Európai Unió megismerése és az európai projektben való részvétel iránti érdeklődés növelése, ami aktívabb polgári szerepvállaláshoz vezet;
 • azon fiatal kutatók (akik az elmúlt öt évben szereztek tudományos doktori fokozatot) és egyetemi tanárok támogatása, akik uniós területekkel kapcsolatos kutatási vagy oktatási munkát kívánnak végezni;
 • a felsőoktatási dolgozók szakmai fejlődési lehetőségeinek bővülése és karrierlehetőségeinek bővülése.

A Jean Monnet program keretében támogatott tevékenységektől a részt vevő szervezetek tekintetében a következő eredményeket várjuk:

 • megnövekedett kapacitás az európai uniós témák oktatása és kutatása terén: továbbfejlesztett vagy innovatív tantervek; kiváló hallgatókat vonzó megnövekedett kapacitás; más országbeli partnerekkel folytatott fokozott együttműködés; az intézményen belül az uniós témák oktatására és kutatására elkülönített pénzügyi források növelése;
 • korszerűbb, dinamikusabb, elkötelezettebb és szakmailag magasabb szintű környezet kialakítása a szervezeten belül: a fiatal kutatók és egyetemi tanárok szakmai fejlődésének támogatása; nyitottság a bevált gyakorlatok és új uniós tantárgyak oktatási programokba és kezdeményezésekbe történő integrálása iránt; nyitottság az egyéb szervezetekkel fennálló szinergiák iránt.

A Jean Monnet tevékenységekkel kapcsolatosan hosszú távú elvárás az európai uniós tanulmányok előmozdítása és diverzifikációja világszerte, valamint több kar és tanszék dolgozóinak bevonása az európai uniós témák oktatásába és kutatásába.