Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Vilka insatser får bidrag?

Vilka insatser får bidrag?

Jean Monnet-åtgärden ger bidrag till följande insatser:

  • Jean Monnet-moduler (undervisning och forskning)
  • Jean Monnet-professurer (undervisning och forskning)
  • Jean Monnet-center (undervisning och forskning)
  • Jean Monnet-bidrag till sammanslutningar
  • Jean Monnet-nätverk (politisk debatt med den akademiska världen)
  • Jean Monnet-projekt (politisk debatt med den akademiska världen)

I följande avsnitt i den här handledningen ger vi närmare information om de kriterier och finansieringsregler som gäller för Jean Monnet-verksamheten.