Spis treści
Szukaj w przewodniku

Które akcje objęte są wsparciem?

Działania „Jean Monnet” wspierają następujące akcje:

  • moduły „Jean Monnet” (nauczanie i badania);
  • katedry „Jean Monnet” (nauczanie i badania);
  • centra doskonałości „Jean Monnet” (nauczanie i badania);
  • wsparcie „Jean Monnet” na rzecz instytucji i stowarzyszeń;
  • sieci „Jean Monnet” (debata orientacyjna ze światem akademickim);
  • projekty „Jean Monnet” (debata orientacyjna ze światem akademickim).

W dalszych podrozdziałach niniejszego przewodnika przedstawiono szczegółowe informacje na temat kryteriów i zasad finansowania mających zastosowanie do działań „Jean Monnet”.