Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Welke acties worden ondersteund?

Jean Monnet-activiteiten ondersteunen de volgende acties:

  • Jean Monnet-modules (onderwijs en onderzoek);
  • Jean Monnet-leerstoelen (onderwijs en onderzoek);
  • Jean Monnet-expertisecentra (onderwijs en onderzoek);
  • Jean Monnet-steun aan verenigingen;
  • Jean Monnet-netwerken (beleidsdebatten met de academische wereld);
  • Jean Monnet-projecten (beleidsdebatten met de academische wereld).

In de volgende delen van deze gids wordt nader omschreven welke criteria en financieringsregels van toepassing zijn op de Jean Monnet-acties.