Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Ποιες δράσεις στηρίζονται;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Jean Monnet υποστηρίζονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • Ενότητες Jean Monnet (διδασκαλία και έρευνα)·
  • Έδρες Jean Monnet (διδασκαλία και έρευνα)·
  • Κέντρα αριστείας Jean Monnet (διδασκαλία και έρευνα)·
  • Στήριξη Jean Monnet σε ενώσεις/συνδέσμους
  • Δίκτυα Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο)
  • Σχέδια Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο)·

Στις ακόλουθες ενότητες του παρόντος οδηγού παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και τους κανόνες χρηματοδότησης των δράσεων Jean Monnet.