Cuprins
Căutați în ghid

Comisia Europeană

Responsabilitatea principală pentru desfășurarea programului Erasmus+ îi revine Comisiei Europene. Aceasta administrează bugetul și stabilește prioritățile, obiectivele și criteriile programului în permanență. De asemenea, Comisia ghidează și monitorizează punerea in aplicare, monitorizarea și evaluarea programului la nivel european. Tot Comisia Europeană deține responsabilitatea generală pentru supravegherea și coordonarea structurilor responsabile cu punerea în aplicare a programului la nivel național.

La nivel european, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (Agenția Executivă) a Comisiei Europene este responsabilă pentru punerea în aplicare a acțiunilor centralizate ale programului Erasmus+. Agenția Executivă se ocupă de gestionarea întregului ciclu de viață al proiectelor, de la promovarea programului, analizarea cererilor de finanțare, monitorizarea proiectelor la fața locului, până la diseminarea rezultatelor proiectului și ale programului. De asemenea, aceasta este responsabilă pentru lansarea cererilor de propunere specifice referitoare la unele dintre acțiunile programului care nu fac obiectul prezentului ghid.

Comisia Europeană, în special prin intermediul Agenției Executive, este responsabilă, de asemenea, pentru:

 • efectuarea de studii în domeniile sprijinite de program;
 • efectuarea de cercetări și activități bazate pe date concrete prin intermediul rețelei Eurydice;
 • îmbunătățirea vizibilității și a impactului sistemic al programului prin activități de diseminare și de exploatare a rezultatelor programului;
 • asigurarea gestionării contractuale și a finanțării organismelor și rețelelor sprijinite de programul Erasmus+;
 • gestionarea cererilor de ofertă pentru prestarea de servicii în cadrul programului.

 

Agențiile Naționale

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ are loc, în principal, prin gestiune indirectă, mai exact, Comisia Europeană încredințează sarcini de execuție bugetară agențiilor naționale; rațiunea acestei abordări este de a aduce programul Erasmus+ cât mai aproape de beneficiari și de a-l adapta la diversitatea sistemelor naționale de educație, formare și tineret. În acest scop, fiecare țară participantă la program a desemnat una sau mai multe agenții naționale (pentru datele de contact, vă rugăm să consultați anexa IV la prezentul ghid). Agențiile naționale promovează și pun în aplicare programul la nivel național și acționează ca intermediar între Comisia Europeană și organizațiile participante de la nivel local, regional și național. Agențiile respective au sarcina de:

 • a furniza informații adecvate cu privire la programul Erasmus+;
 • a administra un proces de selecție transparent și echitabil pentru cererile de proiecte care urmează să fie finanțate în țara lor;
 • a monitoriza și a evalua punerea în aplicare a programului în țara lor;
 • a acorda sprijin pentru solicitanți și organizațiile participante pe durata ciclului de viață al proiectului;
 • a colabora în mod eficient cu rețeaua tuturor agențiilor naționale și cu Comisia Europeană;
 • a asigura vizibilitatea programului;
 • a promova diseminarea și exploatarea rezultatelor programului la nivel local și național.

De asemenea, agențiile naționale joacă un rol important ca structuri intermediare pentru dezvoltarea calitativă a programului Erasmus+ prin:

 • desfășurarea de activități – în afara sarcinilor de gestionare pe durata proiectelor – care sprijină punerea în aplicare calitativă a programului și/sau declanșează evoluții ale politicii în domeniile sprijinite de program;
 • asigurarea sprijinului pentru nou-veniți și pentru grupuri țintă mai puțin avantajate, în scopul eliminării obstacolelor care stau în calea participării depline la program;
 • urmărirea cooperării cu organisme externe, pentru a crește impactul programului în țara lor.

Strategia de sprijin adoptată de agențiile naționale vizează ghidarea utilizatorilor programului în toate fazele, de la primul contact cu programul prin procesul de depunere a cererii de participare până la realizarea proiectului și la evaluarea finală. Acest principiu nu este în contradicție cu transparența și cu corectitudinea procedurilor de selecție. Mai degrabă, acesta se bazează pe ideea că, pentru a garanta egalitatea de șanse pentru toți, este necesar să se acorde mai mult sprijin anumitor grupuri-țintă ale programului prin sisteme de îndrumare, consiliere, monitorizare și instruire adaptate la nevoile acestora.