Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Europska komisija

Za provedbu programa Erasmus+ u konačnici je odgovorna Europska komisija. Ona kontinuirano upravlja proračunom i određuje prioritete, ciljeve i kriterije Programa. Nadalje, usmjerava i prati opću provedbu, daljnje postupanje i procjenu Programa na europskoj razini. Europska komisija također snosi opću odgovornost za nadzor i koordinaciju struktura zaduženih za provedbu Programa na nacionalnoj razini.

Izvršna agencija Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (u daljnjem tekstu: Izvršna agencija) odgovorna je za provedbu centraliziranih aktivnosti programa Erasmus+ na europskoj razini. Izvršna agencija zadužena je za potpuno upravljanje životnim ciklusom tih projekata, od promicanja programa, analize zahtjeva za bespovratna sredstva, praćenja projekata na licu mjesta do širenja rezultata projekta i Programa. Također je odgovorna za objavu posebnih poziva na podnošenje prijedloga za određene aktivnosti Programa koje nisu obuhvaćene ovim Vodičem.

Preko Izvršne agencije Europska je komisija također odgovorna za:

 • provedbu studija u područjima koja obuhvaća Program;
 • provedbu istraživanja i aktivnosti koje se temelje na dokazima preko mreže Eurydice;
 • jačanje vidljivosti i sustavnog učinka Programa širenjem informacija i iskorištavanjem rezultata Programa;
 • osiguravanje ugovornog upravljanja i financiranja tijela i mreža koje podupire program Erasmus+;
 • upravljanje pozivima na podnošenje ponuda za usluge u okviru Programa.

 

Nacionalne agencije

Provedba programa Erasmus+ uglavnom se vrši neizravnim upravljanjem, što znači da Europska komisija povjerava zadatke provedbe proračuna nacionalnim agencijama. Razlog tome je namjera da se program Erasmus+ što više približi korisnicima i da se prilagodi različitosti nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja i sustava za mlade. U tu svrhu, svaka država sudionica u Programu imenuje jednu ili više nacionalnih agencija (kontaktne podatke potražite u Prilogu IV. ovom Vodiču). Te nacionalne agencije promiču i provode Program na nacionalnoj razini i djeluju kao poveznica između Europske komisije i organizacija sudionica na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. One imaju sljedeće zadaće:

 • pružati odgovarajuće informacije o programu Erasmus+;
 • upravljati pravičnim i transparentnim postupkom odabira prijava za projekte koji će se financirati u svojoj državi;
 • pratiti i procjenjivati provedbu Programa u njihovoj državi;
 • pružati podršku podnositeljima prijava za projekte i organizacijama sudionicama tijekom čitavog trajanja projekta;
 • učinkovito surađivati s mrežom svih nacionalnih agencija i Europskom komisijom;
 • osigurati vidljivost Programa;
 • promicati širenje i iskorištavanje rezultata Programa na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Osim toga, nacionalne agencije igraju važnu ulogu posredničkih struktura za kvalitativni razvoj programa Erasmus+ tako što:

 • provode aktivnosti – osim zadataka upravljanja trajanjem projekta – koje podržavaju kvalitativnu provedbu Programa i/ili pokreću promjene politika u područjima koja obuhvaća Program;
 • pružaju podršku novopridošlima i ciljnim skupinama koje se nalaze u nepovoljnijem položaju kako bi uklonile prepreke za njihovo potpuno sudjelovanje u Programu;
 • uspostavljaju suradnju s vanjskim tijelima kako bi povećale učinak Programa u svojoj državi.

Cilj podrške koju pružaju nacionalne agencije jest usmjeravati korisnike Programa kroz sve faze, od prvog doticaja s Programom tijekom postupka podnošenja prijave do realizacije projekta i završne ocjene. Načelo nije u sukobu s pravičnosti i transparentnosti postupaka odabira. Ono se temelji na ideji da je, kako bi se zajamčile jednake mogućnosti za sve, nužno pružiti više potpore nekim ciljnim skupinama Programa putem sustava savjetovanja, praćenja i treniranja koji su prilagođeni njihovim potrebama.