Cuprins
Căutați în ghid

Ce alte organisme mai sunt implicate în punerea în aplicare a programului?

În afară de organismele menționate mai sus, următoarele structuri participă la punerea în aplicare a programului Erasmus+:

Rețeaua Eurydice

Rețeaua Eurydice se concentrează, în principal, asupra modului în care este structurată și organizată educația în Europa la toate nivelurile și își propune să contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă a sistemelor din Europa. Rețeaua oferă responsabililor cu sistemele și cu politicile educaționale din Europa analize comparative la nivel european și informații specifice la nivel național în domeniile educației și tineretului, destinate să sprijine responsabilii respectivi în procesul de luare a deciziilor.

Rețeaua Eurydice este o sursă vastă de informații, inclusiv

 • descrieri detaliate și prezentări generale ale sistemelor naționale de educație (sisteme și politici naționale de educație),
 • rapoarte tematice comparative vizând subiecte specifice de interes european (rapoarte tematice),
 • indicatori și statistici (serii de date-cheie) și
 • o serie de date și cifre legate de educație, cum ar fi structurile educaționale naționale, programele școlare, comparații privind salariile profesorilor, timpul de predare necesar pe țări și niveluri educaționale (date și cifre).

Rețeaua este alcătuită dintr-o unitate centrală de coordonare situată la sediul Agenției Executive și din unități naționale prezente în toate țările participante la programul Erasmus+, precum și în Albania, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Agenției Executive.

Rețeaua corespondenților naționali Wiki pentru tineret

În conformitate cu strategia UE privind tineretul și cu obiectivul de îmbunătățire a cunoștințelor despre aspectele legate de tineret din Europa, se oferă asistență financiară structurilor naționale care contribuie la Youth Wiki, un instrument interactiv care oferă informații despre situația tinerilor din Europa și despre politicile naționale pentru tineret, într-un mod coerent, actualizat și utilizabil.

Asistența financiară este oferită organismelor desemnate de autoritățile naționale, care se află într-o țară participantă la program, pentru acțiunile desfășurate de aceste organisme pentru a genera informații specifice țării respective, precum și descrieri și indicatori naționali comparabili care contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă a sistemelor și politicilor pentru tineret din Europa.

Serviciile de sprijin eTwinning

eTwinning este o comunitate de cadre didactice din instituțiile de învățământ preșcolar și până la instituțiile de învățământ liceal, găzduită pe o platformă securizată accesibilă numai profesorilor agreați de autoritățile naționale. Participanții se pot implica în numeroase activități: realizarea de proiecte cu alte școli și clase; discuții cu colegii și dezvoltarea unor rețele de contacte în scop profesional; implicarea într-o varietate de oportunități de dezvoltare profesională (online și directe) etc. eTwinning este finanțat în cadrul acțiunii-cheie 2 din programul Erasmus+. De la lansarea sa în 2005, s-au înregistrat peste 570 000 de cadre didactice din peste 190 000 de școli și s-au derulat aproape 75 000 de proiecte în țările participante la program.

Cadrele didactice și școlile care participă la eTwinning primesc sprijin de la centrele naționale de asistență (NSS). Acestea sunt organizații numite de către autoritățile naționale competente. Ele oferă asistență școlilor în timpul procesului de înregistrare, al căutării de parteneri și al desfășurării proiectelor, promovează acțiunea, oferă premii și etichete de calitate și organizează activități de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice.

Centrele naționale de asistență sunt coordonate de un serviciu central de asistență (CSS) care este responsabil, de asemenea, cu dezvoltarea platformei de internet eTwinning și cu organizarea activităților de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la nivel european.

Lista tuturor serviciilor și informații suplimentare sunt disponibile la: https://www.etwinning.net/en/pub/contact.htm

School Education Gateway (SEG)

School Education Gateway este platforma europeană online pentru învățământul școlar, disponibilă în prezent în 23 de limbi europene, care își propune să ofere toate elementele de care cadrele didactice au nevoie în materie de informații, învățare și dezvoltare profesională, asistență din partea colegilor și rețele de contacte, proiecte de colaborare și oportunități de mobilitate, idei privind politicile etc. Pe lângă comunitatea cadrelor didactice, baza de utilizatori țintă a SEG include toate părțile care participă la activitățile din programul Erasmus+, ca de exemplu: școli și alți actori și organizații din domeniul educațional; factori de decizie și autorități naționale; ONG-uri; întreprinderi etc. 

Fiind un site web public, poate fi accesat de orice persoană pe internet (inclusiv din țări din afara UE). Se așteaptă ca această accesibilitate extinsă să îmbunătățească legăturile dintre politici și practică în învățământul școlar european și să contribuie la promovarea unor politici bazate pe realitățile din școli și pe nevoile de pe piața muncii.

SEG oferă o gamă extinsă de informații, precum bunele practici din proiectele europene, postări lunare de pe bloguri și interviuri video cu experți europeni în materie de învățământ școlar, cursuri online destinate cadrelor didactice pentru a le ajuta să gestioneze probleme punctuale din sala de clasă, resurse precum materiale de predare, tutoriale și setul european de instrumente pentru școli; informații privind politicile dedicate învățământului școlar, noutăți și evenimente tematice etc. SEG oferă instrumente speciale pentru a susține profesorii și personalul școlar în identificarea oportunităților de instruire și mobilitate pentru dezvoltarea profesională (cursuri la fața locului, observare directă la locul de muncă, misiuni de predare etc.), care pot fi finanțate în baza acțiunii-cheie 1 Erasmus+:

 • instrumentul Erasmus+ „Catalog de cursuri” (pentru oportunități de instruire directă);
 • instrumentul Erasmus+ „Oportunități de mobilitate” (pentru mobilitatea profesorilor în cadrul AC1);

Informații suplimentare: http://schooleducationgateway.eu

EPALE

Platforma electronică pentru educația adulților în Europa - cunoscută sub denumirea EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) - este o inițiativă a Comisiei Europene finanțată de programul Erasmus+. Aceasta se adresează profesorilor, formatorilor și voluntarilor, precum și factorilor de decizie, cercetătorilor, presei și cadrelor universitare implicate în învățământul pentru adulți.

Site-ul pune la dispoziție rețele interactive care permit utilizatorilor să se conecteze cu alți utilizatori din întreaga Europă, să se implice în discuții și să facă schimb de bune practici. Pe lângă numeroase instrumente și conținuturi, EPALE oferă instrumente de interes specific pentru (potențialii) beneficiari Erasmus+. Printre exemple se numără:

 • Un calendar al cursurilor și evenimentelor, care poate fi utilizat
 • pentru a găsi oportunități de mobilitate pentru beneficiarii proiectelor AC1
 • pentru a promova cursurile și evenimentele organizate de proiectele AC2
 • Un instrument de căutare a partenerilor, util pentru identificarea partenerilor necesari în pregătirea unui proiect finanțat de UE sau pentru a găsi sau oferi o oportunitate de observare directă la locul de muncă
 • Comunitățile de practicieni oferă o facilitate suplimentară pentru a intra în legătură cu persoane și organizații cu interese similare
 • Spațiile colaborative în care partenerii de proiect pot lucra într-un mediu sigur pentru a-și dezvolta proiectul
 • Un centru de resurse, în care beneficiarii de proiect pot consulta articole, rapoarte, manuale și orice alte materiale produse de proiectul sau organizația lor, oferind, astfel, o oportunitate suplimentară de diseminare
 • Un blog, pe care participanții la proiecte își pot face cunoscută experiența sau pot încărca videoclipuri pentru a-și prezenta rezultatele într-un mod informal și dinamic.

Referitor la proiectele care primesc finanțare UE, este încurajată distribuirea de informații despre activitățile și rezultatele lor pe platformă, prin postări pe blog, știri, evenimente și alte tipuri de activități.

Platforma EPALE este implementată de un serviciu central de asistență și de o rețea a serviciilor naționale de asistență din țările participante la programul Erasmus+, care sunt responsabile cu identificarea informațiilor interesante și cu încurajarea părților interesate să utilizeze și să contribuie la platformă. Platforma EPALE poate fi accesată la adresa: http://ec.europa.eu/epale

Erasmus+ Virtual Exchange

Erasmus+ Virtual Exchange le permite tinerilor de pe ambele țărmuri ale Mării Mediterane să poarte un dialog intercultural și să-și îmbunătățească aptitudinile, folosind instrumente online de învățare. Programul extinde aria de aplicabilitate și obiectivele Erasmus+, completând tradiționala mobilitate fizică. Erasmus+ Virtual Exchange colaborează îndeaproape cu universități și organizații de tineret, pentru a ajunge la tineri, la lucrătorii de tineret, la studenți și la personalul academic din cele 34 de țări membre ale programului, precum și din cele 10 țări partenere din regiunea sud-mediteraneană: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina1, Siria și Tunisia.

Schimburile virtuale reprezintă dialoguri online organizate, de obicei, ca parte a programelor educaționale formale sau non-formale, fiind recunoscute pretutindeni. Toate dezbaterile sunt moderate de specialiști, care aplică un cod de conduită stabilit. Autentificându-se pe o platformă sigură de video-conferințe, tinerii pot socializa în grupuri mici pentru a discuta teme sociale, globale sau personale. Obiectivul este de stimulare a auto-reflecției, a ascultării active, a respectului și a gândirii critice. Dialogurile îmbunătățesc și competențele care favorizează inserția profesională, deoarece necesită o comunicare eficientă, practicarea limbilor străine și o colaborare care depășește diferențele.

Totodată, Erasmus+ Virtual Exchange îi instruiește pe lucrătorii de tineret și pe profesorii universitari să dezvolte proiecte de schimburi virtuale cu parteneri din alte țări, punând în contact tinerii din diferite culturi. În plus, proiectul îi ajută pe liderii cursurilor MOOC (cursuri online deschise și în masă - Massive Open Online Courses) să dezvolte o componentă de schimb virtual, care va fi introdusă în programele lor.

Informații complete sunt disponibile la adresa: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

Birourile naționale Erasmus+

În țările partenere în cauză (Balcanii de Vest, țările din regiunea de est și de sud a Mării Mediterane, Rusia și Asia Centrală), birourile naționale Erasmus+ oferă asistență Comisiei, Agenției Executive și autorităților locale în punerea în aplicare a programului Erasmus+. Acestea sunt punctul focal din țările respective pentru părțile interesate implicate în programul Erasmus+ în domeniul învățământului superior. Ele contribuie la creșterea gradului de sensibilizare, a vizibilității, a relevanței, a eficacității și a impactului dimensiunii internaționale a programului Erasmus+.

Birourile naționale Erasmus+ au următoarele responsabilități:

 • furnizează informații cu privire la activitățile Erasmus+ deschise participării țărilor în cauză în domeniul învățământului superior;
 • consiliază și sprijină potențialii solicitanți;
 • monitorizează proiectele Erasmus+;
 • coordonează echipa locală de experți în reformarea învățământului superior (HERE);
 • monitorizează rezultatele programului Tempus IV (2007-2013);
 • contribuie la studii și evenimente;
 • acordă sprijin pentru dialogul în materie de politici;
 • menține contacte cu autoritățile locale și cu delegațiile UE;
 • monitorizează evoluțiile în materie de politici în domeniul învățământului superior din țara în cauză.

Secretariatul ACP

În țările partenere în cauză (țările ACP), punerea în aplicare a unor acțiuni se va face în strânsă cooperare cu Comitetul Ambasadorilor din Grupul de state din Africa, Caraibe și Pacific reprezentat de către Secretariatul ACP, care este implicat în programarea și punerea în aplicare a acestor acțiuni.

Rețeaua de experți în reformarea învățământului superior (HERE)

În țările partenere în cauză (Balcanii de Vest, țările din regiunea de est și de sud a Mării Mediterane, Rusia și Asia Centrală), echipele naționale de experți în reformarea învățământului superior oferă cunoștințe de specialitate autorităților locale și părților interesate, pentru a promova reformele și a impulsiona progresul în învățământul superior. Experții participă la elaborarea politicilor în învățământul superior din țările lor. Activitățile experților în reformarea învățământului superior se bazează pe contacte „între colegi”. Fiecare echipă națională este alcătuită dintr-un număr de cinci până la cincisprezece membri. Experții HERE sunt specializați în domeniul învățământului superior (rectori, prorectori, decani, cadre universitare de rang superior, specialiști în relații internaționale, studenți etc.).

Misiunea experților în reformarea învățământului superior este de a sprijini:

 • elaborarea de politici în țările în cauză, prin sprijinirea modernizării, a procesului și a strategiilor de reformă în învățământul superior, în strânsă legătură cu autoritățile locale;
 • dialogul cu UE în materie de politici în domeniul învățământului superior;
 • activități de formare și de consiliere care vizează părțile interesate locale, în special instituțiile de învățământ superior și personalul acestora;
 • proiecte Erasmus+ (în special cele implementate în cadrul acțiunii de consolidare a capacităților), prin diseminarea rezultatelor și a produselor, în special a bunelor practici și a inițiativelor inovatoare, precum și prin exploatarea acestora în scopul formării.

Rețeaua Euroguidance

Euroguidance este o rețea europeană a centrelor naționale de resurse și informații. Toate centrele Euroguidance împărtășesc două obiective comune:

 • promovarea dimensiunii europene în activitățile de orientare a educației și formării profesionale;
 • furnizarea de informații de calitate privind orientarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea în scopuri de învățare.

Principalul grup-țintă al rețelei Euroguidance sunt practicienii și factorii de decizie în materie de orientare din sectoarele educației și ocupării forței de muncă din toate țările europene. 

Informații suplimentare sunt disponibile la: http://euroguidance.eu/

Centrele naționale Europass

Europass are scopul de a sprijini persoanele să își prezinte și să își susțină cu documente competențele și calificările într-un mod clar și transparent în întreaga Europă. Comunicarea între persoanele care caută un loc de muncă și angajatori, precum și mobilitatea în vederea angajării sau a învățării sunt facilitate de această inițiativă.

În fiecare țară (din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European, plus Republica Macedonia de Nord, Serbia și Turcia), un centru național Europass coordonează toate activitățile legate de documentele Europass. Acesta este primul punct de contact pentru orice persoană sau organizație interesată să utilizeze sau să afle mai multe despre Europass.

Informații suplimentare sunt disponibile la: http://europass.cedefop.europa.eu/ro/about/national-europass-centres

Punctele naționale de coordonare (NCP) pentru Cadrul european al calificărilor (CEC)

NCP CEC sprijină autoritățile naționale în elaborarea cadrelor naționale ale calificărilor. Activitățile NCP CEC sunt orientate spre:

 • Corelarea sistemelor naționale de calificări cu nivelurile de referință europene;
 • Corelarea cu nivelul CEC corespunzător în cadrul certificatelor de calificare, al diplomelor și al documentelor Europass emise de autoritățile competente.

Informații suplimentare sunt disponibile la: http://ec.europa.eu/ploteus

Rețeaua punctelor naționale de referință EQAVET

Punctele naționale de referință (NRP) EQAVET sunt înființate de către autoritățile naționale și reunesc organismele relevante, cu implicarea partenerilor sociali și a tuturor părților interesate la nivel național și regional, pentru a contribui la punerea în aplicare a Cadrului european de referință pentru asigurarea calității în EFP. Scopul NRP EQAVET este

 1. să ofere sprijin activ pentru punerea în aplicare a programului de lucru EQAVET,
 2. să ia inițiative concrete pentru promovarea dezvoltării viitoare a cadrului EQAVET în context național,
 3. să sprijine autoevaluarea ca măsură complementară și eficientă de asigurare a calității care să permită măsurarea succesului și identificarea zonelor care necesită îmbunătățiri și
 4. să se asigure că informațiile sunt diseminate în mod eficient părților interesate.

Informații suplimentare sunt disponibile la: http://www.eqavet.eu/

Centrele naționale de informare pentru recunoașterea academică (NARIC)

Rețeaua NARIC oferă informații privind recunoașterea diplomelor și a perioadelor de studiu efectuate în alte țări europene, precum și consiliere cu privire la diplomele universitare străine în țara în care își are sediul centrul național de informare pentru recunoașterea academică. Rețeaua NARIC oferă recomandări competente tuturor celor care călătoresc în străinătate pentru a studia sau a munci, instituțiilor, studenților, consilierilor, părinților, cadrelor didactice și potențialilor angajatori.

Comisia Europeană sprijină activitățile rețelei NARIC prin schimbul de informații și de experiență între țări, identificarea de bune practici, analiza comparativă a sistemelor și a politicilor în domeniu și discutarea și analizarea aspectelor de interes comun legate de politica educațională.

Informații suplimentare sunt disponibile la: www.enic-naric.net

Rețeaua echipelor naționale de experți ECVET

Echipele naționale de experți ECVET asigură punerea în comun a competențelor pentru a sprijini implementarea unui sistem european de credite pentru educația și formarea profesională (ECVET). Aceste echipe promovează adoptarea, aplicarea și utilizarea ECVET în țările participante la program și oferă consiliere organismelor și instituțiilor competente relevante de educație și formare profesională.

Informații suplimentare sunt disponibile la:

Centrele de resurse SALTO

Scopul Centrelor de resurse SALTO este să ajute la îmbunătățirea calității și a impactului proiectelor finanțate prin programul Erasmus+.

TINERET

În domeniul tineretului, centrele SALTO oferă cunoștințe, resurse, informații și instruire în domenii specifice, pentru agențiile naționale și alți actori implicați în activitatea de tineret, promovând în același timp recunoașterea învățării non-formale și informale. Au fie un accent tematic (participare și informare, incluziune și diversitate, instruire și cooperare), fie unul geografic (țările Parteneriatului estic și Rusia, Mediterana de Sud, Balcanii de Vest).

Activitatea centrelor SALTO-YOUTH implică:

 • organizarea de cursuri de instruire, vizite de studiu, forumuri și activități destinate cooperării și constituirii de parteneriate;
 • dezvoltarea și documentarea instruirii și a metodelor și instrumentelor de lucru pentru tineret;
 • oferirea unei imagini de ansamblu asupra activităților europene de instruire care sunt disponibile pentru lucrătorii de tineret, prin Calendarul european de instruire;
 • emiterea de publicații și îndrumări practice;
 • furnizarea de informații actualizate cu privire la activitatea tineretului european;
 • oferirea unei baze de date a formatorilor și a resurselor în domeniul activităților pentru tineret și al formării tinerilor;
 • monitorizarea acreditărilor de voluntariat Erasmus+ în țările partenere din vecinătatea UE;
 • coordonarea implementării Youthpass, instrumentul ce are ca scop susținerea validării rezultatelor învățării non-formale și informale în activitățile de mobilitate pentru tineret și de muncă depusă de tineret.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

În domeniile educației și instruirii, centrul SALTO oferă o platformă pentru activitățile de instruire din Europa, având ca scop îmbunătățirea calității și a impactului programului Erasmus+ la nivel sistemic. Aceste activități, spre exemplu, ateliere, cursuri de instruire, seminarii și activități de constituire de parteneriate pe teme prioritare pentru Erasmus+, le permit părților interesate, printre altele, să dezvolte capacitățile organizațiilor lor pentru a profita la maximum de oportunitățile oferite de Erasmus+, să facă schimb de bune practici la nivelul țărilor din Europa, să găsească parteneri sau să sporească impactul proiectelor lor la nivel european. Centrul SALTO pentru educație și formare le pune la dispoziție părților interesate și agențiilor naționale din domeniul educației și al instruirii experiență, resurse și informații privind aceste oportunități de instruire.

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: www.salto-youth.net și www.salto-et.net

Otlas – instrumentul pentru căutarea de parteneri

Unul dintre instrumentele dezvoltate și găzduite de centrele de resurse SALTO-YOUTH este Otlas, un instrument central online pentru căutarea de parteneri, destinat organizațiilor de tineret. Organizațiile își pot înregistra detaliile de contact și zonele de interes în Otlas și, de asemenea, pot crea cereri de parteneri pentru idei de proiecte.

Informații suplimentare sunt disponibile la: www.salto-youth.net/otlas sau http://www.otlas.eu/

Rețeaua Eurodesk

Rețeaua Eurodesk oferă servicii de informare tinerilor și celor care lucrează cu tinerii privind oportunitățile europene în domeniile educației, formării și tineretului și privind implicarea tinerilor în activități europene.

Prezentă în toate țările participante la program și coordonată la nivel european de Biroul de legătură Eurodesk din Bruxelles, rețeaua Eurodesk oferă răspunsuri la întrebări, informații privind  finanțarea, evenimente și publicații. De asemenea, aceasta contribuie la animarea Portalului european pentru tineret.

Portalul european pentru tineret prezintă informații și oportunități europene și naționale care sunt  de interes pentru tinerii care trăiesc, învață și lucrează în Europa. Acesta oferă informații organizate în funcție de opt teme principale, acoperă 33 de țări și este disponibil în 27 de limbi.

Pentru a accesa Portalul european pentru tineret, vizitați: http://europa.eu/youth/splash_en

Pentru informații suplimentare despre Eurodesk, accesați: http://www.eurodesk.eu

 • 1. Această denumire nu va fi interpretată ca fiind o recunoaștere a statului Palestina și nu aduce atingere pozițiilor individuale ale statelor membre privind această temă.