Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Vem kan delta i programmet Erasmus+?

Enskilda personer: studenter, praktikanter, lärlingar, elever, deltagare i vuxenutbildning, ungdomar, volontärer, lärare, ungdomsarbetare, yrkesverksamma i organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, utgör de viktigaste målgrupperna för programmet.

Programmet når dock dessa personer via organisationer, institutioner, organ eller grupper som anordnar sådan verksamhet. Villkoren för att få tillträde till programmet gäller alltså två aktörer: deltagarna (de enskilda personer som deltar i programmet) och de deltagande organisationerna (däribland grupper av minst fyra ungdomar som är verksamma inom arbetet inom ungdomsområdet men inte nödvändigtvis inom ramen för en ungdomsorganisation, vilket även brukar kallas informella ungdomsgrupper). För både deltagare och deltagande organisationer beror villkoren för deltagande på vilket land de kommer från.