Kazalo
Iskanje po vodniku

Kdo lahko sodeluje v programu Erasmus+?

Posamezniki – študenti, praktikanti, vajenci, dijaki, učeči se odrasli, mladi, prostovoljci, profesorji, učitelji, vodje usposabljanj, mladinski delavci, strokovnjaki organizacij, ki so aktivne na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, so glavna ciljna populacija Programa.

Program doseže te posameznike prek organizacij, institucij, organov ali skupin, ki organizirajo take aktivnosti. Pogoji dostopa do Programa so torej povezani z naslednjima dvema akterjema: „udeleženci“ (posamezniki, ki sodelujejo v Programu) in „sodelujočimi organizacijami“ (vključno s skupinami vsaj štirih mladih, ki so aktivne na področju mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru mladinskih organizacij; imenujemo jih tudi neformalne skupine mladih). Za udeležence in sodelujoče organizacije so pogoji za udeležbo odvisni od države, kjer prebivajo ali imajo sedež.