Cuprins
Căutați în ghid

Cine Poate Participa La Programul Erasmus+?

Persoanele fizice – studenți, stagiari, ucenici, elevi, cursanți adulți, tineri, voluntari, cadre didactice universitare, profesori, formatori, lucrători de tineret, profesioniști ai organizațiilor active în domeniul educației, formării și tineretului – constituie principala populație-țintă a programului.

Totuși, aceste persoane pot participa la program numai prin intermediul unor organizații, instituții, organisme sau grupuri care organizează astfel de activități. Condițiile de acces la program se referă, prin urmare, la următorii doi actori: „participanții” (persoanele participante la program) și „organizațiile participante” (inclusiv grupuri alcătuite din minimum patru tineri implicați în activități pentru tineret, dar nu neapărat în cadrul unor organizații de tineret, denumite, de asemenea, grupuri informale de tineri). Atât pentru participanți, cât și pentru organizațiile participante, condițiile de participare depind de țara în care sunt stabiliți.