Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Wie kan deelnemen aan het Erasmus+-programma?

Personen, meer bepaald studenten, stagiairs, leerlingen, scholieren, lerende volwassenen, jongeren, vrijwilligers, professoren, leerkrachten, opleiders, jeugdwerkers, beroepsactoren van organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken, vormen de belangrijkste doelgroep van het programma.

Het programma bereikt deze personen echter voornamelijk via organisaties, instellingen, organen of groepen die zulke activiteiten organiseren. De voorwaarden voor deelname aan het programma houden bijgevolg verband met deze twee actoren: de "deelnemers" (personen die deelnemen aan het programma) en de "deelnemende organisaties" (met inbegrip van groepen van ten minste vier jongeren die actief zijn in het jeugdwerk, maar niet noodzakelijkerwijs in het kader van een jeugdorganisatie, ook informele groepen jongeren genoemd). Voor zowel deelnemers als deelnemende organisaties hangen de voorwaarden voor deelname af van het land waar ze gevestigd zijn.