Turinys
Paieška vadove

Kas gali dalyvauti programoje „erasmus+“?

Pagrindinę tikslinę Programos grupę sudaro fiziniai asmenys – studentai, stažuotojai, gamybinę praktiką atliekantys asmenys (pameistriai), moksleiviai, suaugę besimokantys asmenys, jaunuoliai, savanoriai, dėstytojai, bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, su jaunimu dirbantys asmenys, švietimo, mokymo ir jaunimo sričių specialistai.

Programoje šie asmenys dalyvauja per tokią veiklą organizuojančias organizacijas, institucijas, įstaigas arba grupes. Taigi dalyvavimo Programoje sąlygos yra susijusios su šių dviejų rūšių veikėjais: dalyviais (Programoje dalyvaujančiais fiziniais asmenimis) ir dalyvaujančiosiomis organizacijomis (įskaitant iš bent keturių jaunuolių sudarytas grupes, veikiančias darbo su jaunimu srityje, bet nebūtinai jaunimo organizacijų struktūroje, jos taip pat vadinamos neformaliosiomis jaunimo grupėmis). Ir dalyvių, ir dalyvaujančiųjų organizacijų dalyvavimo sąlygos priklauso nuo šalies, kurioje jie įsikūrę.