Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Deltagare

Rent generellt måste deltagare i Erasmus+-projekt vara etablerade i ett programland. Vissa insatser, främst inom högre utbildning och ungdomsfrågor, är också öppna för deltagare från partnerländer.

De särskilda villkoren för att delta i ett Erasmus+-projekt beror på vilken typ av insats det är fråga om.

Rent generellt gäller följande:

 • För projekt som berör högre utbildning är de huvudsakliga målgrupperna följande: studenter inom högre utbildning (kort utbildning, första, andra eller tredje nivån), lärare och professorer vid högskolor, personal vid högskolor, utbildare och yrkesverksamma i företag.
 • För projekt som berör yrkesutbildning är de huvudsakliga målgrupperna följande: lärlingar och elever i yrkesutbildning, yrkesverksamma och lärare i yrkesutbildning, personal i grundläggande yrkesutbildningsorganisationer, utbildare och yrkesverksamma i företag.
 • För projekt som berör skolutbildning är de huvudsakliga målgrupperna följande: skolledare, skollärare och skolpersonal, elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet.
 • För projekt som berör vuxenutbildning är de huvudsakliga målgrupperna följande: medlemmar i organisationer för teoretisk vuxenutbildning, lärare, personal och deltagare i teoretisk vuxenutbildning.
 • För projekt som berör ungdomsfrågor är de huvudsakliga målgrupperna följande: unga människor i åldern 13–30 år 1, ungdomsarbetare, personal och medlemmar i organisationer som är verksamma inom ungdomsfrågor.
 • För projekt som berör idrott är de huvudsakliga målgrupperna följande: yrkesverksamma och volontärer inom idrott, idrottsutövare och tränare.

Du hittar mer upplysningar om villkoren för deltagande inom varje specifik insats i del B och bilaga I till denna handledning.

 • 1. Olika åldersgränser gäller beroende på de olika typerna av verksamhet. Du hittar mer information om detta i del B och i bilaga I till den här handledningen. Kom ihåg att

  den lägsta åldersgränsen innebär att deltagarna måste ha uppnått den åldern när verksamheten inleds,
  högsta åldersgränsen innebär att deltagarna inte får vara äldre än vad som anges som högsta tillåtna ålder när ansökningsdatumet gått ut.