Kazalo
Iskanje po vodniku

Udeleženci

Praviloma morajo udeleženci projektov Erasmus+ prebivati v državi Programa. Udeleženci iz partnerskih držav lahko tudi sodelujejo v nekaterih ukrepih, zlasti na področju visokošolskega izobraževanja in mladine.

Posebni pogoji za sodelovanje v projektu Erasmus+ so odvisni od posamezne vrste ukrepa.

Na splošno velja:

 • za projekte na področju visokošolskega izobraževanja so glavne ciljne skupine: študenti v visokošolskem izobraževanju (kratkega cikla, prve, druge ali tretje stopnje), učitelji, profesorji in osebje v visokošolskem izobraževanju ali visokošolske institucije, vodje usposabljanj in strokovnjaki v podjetjih;
 • za projekte na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja so glavne ciljne skupine: vajenci in dijaki poklicnega izobraževanja, strokovnjaki in vodje usposabljanj v poklicnem izobraževanju, osebje organizacij za začetno poklicno izobraževanje, vodje usposabljanj in strokovnjaki v podjetjih;
 • za projekte na področju šolskega izobraževanja so glavne ciljne skupine: ravnatelji, šolski učitelji in osebje, otroci/učenci/dijaki v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju;
 • za projekte na področju izobraževanja odraslih so glavne ciljne skupine: člani nepoklicnih organizacij za izobraževanje odraslih, vodje usposabljanj, osebje in učeči se v nepoklicnem izobraževanju odraslih;
 • za projekte na področju mladine so glavne ciljne skupine: mladi, stari od 13 do 30 let1, mladinski delavci, osebje in člani organizacij, aktivni na področju mladine;
 • Za projekte na področju športa so glavne ciljne skupine: strokovnjaki in prostovoljci na področju športa, športniki in trenerji.

Za več informacij o pogojih za udeležbo v posameznih ukrepih glej del B in Prilogo I k temu vodniku.

 • 1. Za posamezne vrste aktivnosti se uporabljajo različne starostne omejitve. Za več informacij glej del B in Prilogo I k temu vodniku. Upoštevati je treba tudi naslednje:
  spodnja starostna omejitev – udeleženci morajo izpolniti najnižjo navedeno starost na dan začetka aktivnosti;
  zgornja starostna omejitev – udeleženci ne smejo biti starejši od najvišje navedene starosti na dan roka za oddajo vloge.