Cuprins
Căutați în ghid

Participanți

Ca regulă generală, participanții la proiectele Erasmus+ trebuie să fie stabiliți într-o țară participantă la program. Unele acțiuni, în special în domeniile învățământului superior și tineretului, sunt deschise, de asemenea, participanților din țările partenere.

Condițiile specifice de participare la un proiect Erasmus+ depind de tipul de acțiune avut în vedere.

În termeni generali:

 • pentru proiectele relevante în domeniul învățământului superior, grupurile-țintă principale sunt: studenții din învățământul superior (ciclul scurt, primul, al doilea sau al treilea ciclu), cadrele didactice de rang inferior și superior din învățământul superior, personalul din instituțiile de învățământ superior, formatorii și profesioniștii din întreprinderi;
 • pentru proiectele relevante în domeniul educației și formării profesionale, grupurile-țintă principale sunt: ucenicii și elevii din învățământul profesional, profesioniștii și formatorii din domeniul formării profesionale, personalul organizațiilor de educație profesională inițială, formatorii și profesioniștii din întreprinderi;
 • pentru proiectele relevante în domeniul educației școlare, grupurile-țintă principale sunt: directorii de școli, cadrele didactice și personalul din școli, elevii din învățământul preșcolar, primar și secundar;
 • pentru proiectele relevante în domeniul învățământului pentru adulți, grupurile-țintă principale sunt: membrii organizațiilor de educație pentru adulți fără scop profesional, formatorii, personalul și cursanții din domeniul învățământului pentru adulți fără scop profesional;
 • pentru proiectele relevante în domeniul tineretului, grupurile-țintă principale sunt: tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani1, lucrătorii de tineret, personalul și membrii organizațiilor active în domeniul tineretului;
 • pentru proiectele relevante în domeniul sportului, grupurile-țintă principale sunt: profesioniștii și voluntarii din domeniul sportului, sportivii și antrenorii.

Pentru mai multe detalii cu privire la condițiile de participare la fiecare acțiune specifică, vă rugăm să consultați partea B din prezentul ghid și anexa I la acesta.

 • 1. Se aplică limite de vârstă diferite, în funcție de diferitele tipuri de activități. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați partea B din prezentul ghid și anexa I la acesta. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere următoarele: 

  limite inferioare de vârstă – participanții trebuie să fi împlinit vârsta minimă la data de începere a activității.
  limite superioare de vârstă – participanții nu trebuie să depășească vârsta maximă indicată la termenul limită de depunere a cererii de participare.