Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Sudionici

Sudionici u projektima Erasmus+ u načelu moraju imati poslovni nastan u državi sudionici u Programu. Neke aktivnosti, posebno u područjima visokog obrazovanja i mladih, otvorene su i za sudionike iz partnerskih država.

Posebni uvjeti sudjelovanja u projektu Erasmus+ ovise o vrsti predmetne aktivnosti.

Opći uvjeti:

 • za projekte koji su relevantni za područje visokog obrazovanja glavne su ciljne populacije: studenti (kratak ciklus, prvi, drugi ili treći ciklus), nastavnici i profesori u sustavu visokog obrazovanja, zaposlenici ustanova visokog obrazovanja, voditelji osposobljavanja i stručnjaci u poduzećima;
 • za projekte koji su relevantni za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja glavne su ciljne populacije: naučnici i studenti u strukovnom obrazovanju, stručnjaci i voditelji osposobljavanja u strukovnom osposobljavanju, zaposlenici organizacija za početno strukovno obrazovanje, voditelji osposobljavanja i stručnjaci u poduzećima;
 • za projekte koji su relevantni za područje školskog obrazovanja glavne su ciljne populacije: ravnatelji škola, nastavnici i školsko osoblje, učenici u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju;
 • za projekte koji su relevantni za područje obrazovanja odraslih glavne su ciljne populacije: članovi ustanova za nestrukovno obrazovanje odraslih, voditelji osposobljavanja, osoblje i polaznici nestrukovnog obrazovanja odraslih;
 • za projekte koji su relevantni za područje mladih glavne su ciljne populacije: mladi u dobi od 13 do 301godina, osobe koje rade s mladima, osoblje i članovi organizacija koje djeluju u području mladih;
 • za projekte koji su relevantni za područje sporta glavne su ciljne populacije: stručnjaci i volonteri u području sporta, sportaši i treneri.

Više detalja o uvjetima za sudjelovanje u svakoj pojedinoj aktivnosti potražite u dijelu B i Prilogu I. ovom Vodiču.

 • 1. Različite dobne granice ovisno o različitim vrstama aktivnosti. Za više informacija, pogledajte dio B i Prilog I. ovom Vodiču. Također uzmite u obzir sljedeće:
  donja dobna granica – sudionici moraju imati minimalan traženi broj godina u trenutku početka provedbe aktivnosti.
  gornja dobna granica – sudionici ne smiju biti stariji od navedene gornje dobne granice u trenutku roka za podnošenje prijedloga.