Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Deltagande organisationer

Erasmus+-projekt ska lämnas in och förvaltas av deltagande organisationer som företräder deltagarna. Om ett projekt godkänns blir den sökande organisationen bidragsmottagare av ett bidrag från Erasmus+. Bidragsmottagarna undertecknar ett bidragsavtal eller får besked om ett bidragsbeslut som ger dem rätt att få finansiellt stöd för att genomföra sitt projekt (enskilda deltagare skriver inte under bidragsavtal). Vissa insatser inom ramen för programmet är också öppna för informella ungdomsgrupper.

Rent generellt måste organisationer som deltar i Erasmus+-projekt vara etablerade i ett programland. Vissa insatser är också öppna för deltagande organisationer från partnerländer, främst inom högre utbildning och ungdomsfrågor.

De särskilda villkoren för att delta i ett Erasmus+-projekt beror på vilken typ av insats som får stöd genom programmet. Rent generellt är programmet öppet för alla organisationer som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor eller idrott. Flera insatser är också öppna för deltagande för andra aktörer på arbetsmarknaden.

Du hittar mer information om detta i del B och i bilaga I till handledningen.