Kazalo
Iskanje po vodniku

Sodelujoče organizacije

Predloge projektov Erasmus+ oddajo in upravljajo sodelujoče organizacije, ki zastopajo udeležence. Če je projekt izbran, postane organizacija prijaviteljica upravičena do nepovratnih sredstev Erasmus+. Upravičenci podpišejo sporazum o nepovratnih sredstvih ali pa so obveščeni o sklepu o nepovratnih sredstvih, na podlagi katerega prejmejo finančno podporo za uresničitev svojega projekta (posamezni udeleženci ne podpišejo sporazumov o nepovratnih sredstvih). Tudi neformalne skupine mladih lahko sodelujejo v nekaterih ukrepih Programa.

Praviloma morajo organizacije, ki sodelujejo v projektih Erasmus+, imeti sedež v državi Programa. Sodelujoče organizacije iz partnerskih držav lahko tudi sodelujejo v nekaterih ukrepih, zlasti na področju visokošolskega izobraževanja in mladine.

Posebni pogoji za sodelovanje v projektu Erasmus+ so odvisni od posamezne vrste ukrepa, podprtega s Programom. Na splošno lahko v Programu sodelujejo vse organizacije, ki so aktivne na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Nekaterih drugih ukrepov se lahko udeležijo tudi drugi akterji na trgu dela.

Za več informacij glej del B in Prilogo I k temu vodniku.