Cuprins
Căutați în ghid

Organizațiile Participante

Proiectele Erasmus+ sunt depuse și gestionate de organizațiile participante care reprezintă participanții. În cazul în care un proiect este selectat, organizația solicitantă devine beneficiarul unui grant Erasmus+. Beneficiarii semnează un acord de grant sau sunt notificați cu privire la o decizie de grant care le oferă dreptul de a primi sprijin financiar pentru a-și realiza proiectul (acordurile de grant nu sunt semnate cu participanții individuali). Unele acțiuni ale programului sunt, de asemenea, deschise grupurilor informale de tineri.

Ca regulă generală, organizațiile participante la proiectele Erasmus+ trebuie să fie stabilite într-o țară participantă la program. De asemenea, anumite acțiuni sunt deschise organizațiilor participante din țările partenere, în special celor din domeniile învățământului superior și tineretului.

Condițiile specifice pentru participarea la un proiect Erasmus+ depind de tipul acțiunii sprijinite de program. În termeni generali, programul este deschis oricărei organizații active în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. De asemenea, mai multe acțiuni sunt deschise pentru participarea altor actori de pe piața forței de muncă.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați partea B din prezentul ghid și anexa I la acesta.