Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Deelnemende organisaties

Erasmus+-projecten worden ingediend en beheerd door deelnemende organisaties die de deelnemers vertegenwoordigen. Zodra een project is geselecteerd, wordt de organisatie die het project heeft aangevraagd begunstigde van een Erasmus+-subsidie. Begunstigden ondertekenen een subsidieovereenkomst of ontvangen een subsidiebesluit waardoor ze in aanmerking komen voor financiële steun om hun project uit te voeren (subsidieovereenkomsten worden niet aan individuele deelnemers aangeboden). Sommige programma-acties staan ook open voor informele groepen jongeren.

In de regel moeten organisaties die deelnemen aan Erasmus+-projecten gevestigd zijn in een programmaland. Sommige acties, met name op het gebied van hoger onderwijs en jeugdzaken, staan ook open voor deelnemende organisaties uit partnerlanden.

De specifieke voorwaarden voor deelname aan een Erasmus+-project hangen af van het soort door het programma ondersteunde actie. In het algemeen staat het programma open voor elke organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken of sport. Diverse acties staan ook open voor deelname van andere actoren op de arbeidsmarkt.

Meer informatie is te vinden in deel B en in bijlage I bij deze gids.