Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Organizacije sudionice

Projekte Erasmus+ predaju i njima upravljaju organizacije sudionice koje zastupaju sudionike. Ako je projekt odabran, organizacija podnositeljica postaje korisnik bespovratnih sredstava programa Erasmus+. Korisnici potpisuju ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ili ih se obavještava o odluci o bespovratnim sredstvima na temelju koje imaju pravo na dobivanje financijske potpore za provedbu projekta (ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava ne potpisuju se sa sudionicima pojedincima). U nekim aktivnostima Programa mogu sudjelovati neformalne skupine mladih ljudi.

Organizacije sudionice u projektima Erasmus+ u načelu moraju imati poslovni nastan u državi sudionici u Programu. U nekim aktivnostima mogu sudjelovati organizacije iz partnerskih država, posebno u području visokog obrazovanja i mladih.

Posebni uvjeti sudjelovanja u projektu Erasmus+ ovise o vrsti aktivnosti koja se podupire u okviru Programa. Općenito govoreći, u Programu može sudjelovati bilo koja organizacija koja djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih ili sporta. U nekim aktivnostima mogu sudjelovati i drugi dionici tržišta rada.

Više detalja potražite u dijelu B i Prilogu I. ovom Vodiču.