Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Berättigade länder

Programmet Erasmus+ är öppet för deltagande från följande länder:

Programländer

Följande länder kan delta fullt ut i samtliga insatser inom ramen för programmet Erasmus+:

Europeiska unionens medlemsstater (EU)1

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Danmark

Tyskland

Estland

Irland

Grekland

Spanien

Frankrike

Kroatin

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

Storbritannien2

Icke EU-programländer

Republiken Nordmakedonien

Island

Liechtenstein

Norge

Turkiet

Serbien

Partnerländer

Följande länder kan delta i vissa insatser inom ramen för programmet, enligt särskilda kriterier eller villkor (du hittar mer information om detta i del B i handledningen). Medel kommer att tilldelas organisationer i dessa länder inom deras territorium enligt internationell lag. Sökande och deltagare måste respektera eventuella restriktioner för EU:s externa bistånd som föreskrivs av Europeiska rådet. Ansökan måste vara i linje med EU:s övergripande värderingar om respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, såsom beskrivs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen.

Partnerländer i EU:s grannskap3

Västra Balkan (region 1)

Länder i det östra partnerskapet

(region 2)

Länder i södra Medelhavsområdet

(region 3)

Ryska federationen (region 4)

Albanien

Bosnien och Hercegovina

Kosovo4

Montenegro

Armenien

Azerbajdzjan

Vitryssland

Georgien

Moldavien

Ukrainas i folkrätten erkända territorium

Algeriet

Egypten

Israel

Jordanien

Libanon

Libyen

Marocko

Palestine.5

Syrien

Tunisien

Rysslands i folkrätten erkända territorium

Andra partnerländer

Vissa av programmets insatser är öppna för alla partnerländer i världen som anges nedan. Andra insatser har en mer begränsad geografisk omfattning.

Partnerländerna nedan är grupperade efter de finansiella instrumenten i EU:s yttre åtgärder.

Region 5

Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten.

Region 66

Asien

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kambodja, Kina, Laos, Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Sri Lanka, Thailand och Vietnam.

Region 77

Centralasien

Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.

Region 88

Latinamerika

Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru och Venezuela.

Region 99

Iran, Irak och Jemen.

Region 1010

Sydafrika

Region 11

AVS

Angola, Antigua och Barbuda, Belize, Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Cooköarna, Demokratiska republiken, Kongo, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Eritrea, Eswatini, Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kamerun, Kap Verde, Kenya, Kiribati, Komorerna, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien, Moçambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua Nya Guinea, Rwanda, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Salomonöarna, Samoa, São Tomé och Príncipe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Sudan, Surinam, Sydsudan, Tanzania, Tchad, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia och Zimbabwe.

Region 1211

Industrialiserade: Länderna i Gulfstaternas samarbetsråd

Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien.

Region 1312

Andra industrialiserade länder

Australien, Brunei, Chile, Förenta staterna, Hongkong, Japan, Kanada, Macao, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Taiwan och Uruguay.

Region 14

Färöarna, Schweiz

Du hittar mer information i den detaljerade beskrivningen av programmets insatser i del B i handledningen.

Krav på visum och uppehållstillstånd

Deltagare i Erasmus+-projekt kan behöva visum för att vistas utomlands i det program- eller partnerland som står som värd för verksamheten. Alla deltagande organisationer har ansvar för att se till att de nödvändiga tillstånden (kort- eller långfristiga viseringar eller uppehållstillstånd) är i ordning innan den planerade verksamheten genomförs. Vi rekommenderar starkt att ni ansöker om nödvändiga tillstånd från de behöriga myndigheterna i mycket god tid, eftersom processen kan ta flera veckor. Nationella myndigheter och Centrala programkontoret kan ge ytterligare råd och stöd i fråga om viseringar, uppehållstillstånd, socialförsäkring och så vidare. Dessutom finns allmän information om viseringar och uppehållstillstånd för både kortare och längre vistelser på EU:s Immigration Portal (informationsportal för medborgare från länder utanför Europa): http://ec.europa.eu/immigration/

 • 1. Enligt artikel 33.3 i rådets beslut 2013/755/EU* om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, som antogs den 25 november 2013 (https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/oct-eu-association_en), ska unionen se till att enskilda personer och organisationer från de utomeuropeiska länderna och territorierna kan delta i Erasmus+, enligt bestämmelserna för programmet och de arrangemang som är tillämpliga på den medlemsstat som dessa utomeuropeiska länder och territorier har anknytning till. Detta betyder att  individer  och  organisationer  från dessa länder deltar i Erasmus+ på samma sätt som individer och organisationer från ett programland (programlandet blir det medlemsland de hör ihop med). Listan över berörda utomeuropeiska länder och territorier finns på: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/octs_en
 • 2. Enligt den gällande fleråriga budgetramen (2014–2020) kommer det pågående Erasmus+ att genomföras, med avseende på Förenade kungariket eller enheter eller personer som har sitt säte i Förenade kungariket, som om Förenade kungariket hade fortsatt att vara en medlemsstat utan avbrott till dess att programmet avslutas, i enlighet med bestämmelserna i utträdesavtalet mellan EU och Förenade kungariket (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:029:TOC).
 • 3. De kriterier för bidragsberättigande som anges i kommissionens meddelande nr 2013/C-205/05 (EUT C 205, 19.7.2013, s. 9) ska tillämpas för alla insatser som genomförs enligt denna programhandledning. Det gäller även för tredje part som får finansiellt stöd om insatsen i fråga omfattar finansiellt stöd till tredje part från bidragsmottagaren i enlighet med artikel 204 i EU:s budgetförordning.
 • 4. Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos ställning och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
 • 5. Denna beteckning ska inte uppfattas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte medlemsstaternas individuella ståndpunkter i frågan.
 • 6. Klassificering som används inom ramen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete.
 • 7. Som ovan.
 • 8. Som ovan.
 • 9. Som ovan.
 • 10. Som ovan.
 • 11. Klassificering som används inom ramen för partnerskapsinstrumentet.
 • 12. Klassificering som används inom ramen för partnerskapsinstrumentet.