Cuprins
Căutați în ghid

Țări Eligibile

Programul Erasmus+ este deschis următoarelor țări:

Țări Participante La Program

Următoarele țări pot lua parte pe deplin la toate acțiunile din cadrul programului Erasmus+:

State membre ale Uniunii Europene (UE)1

Belgia

Bulgaria

Republica Cehă

Danemarca

Germania

Estonia

  Irlanda

Grecia

Spania

Franța

Croația

Italia

Cipru

Letonia

Lituania

Luxemburg

Ungaria

Malta

Țările de Jos

Austria

Polonia

Portugalia

România

Slovenia

Slovacia

Finlanda

Suedia

Regatul Unit2

 

Țările din afara UE participante la program

Macedonia de Nord

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Turcia

Serbia3

 

Țări Partenere

Următoarele țări pot lua parte la anumite acțiuni ale programului, sub rezerva respectării unor criterii sau condiții specifice (pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați partea B din prezentul ghid). Se va aloca finanțare organizațiilor din țările de pe teritoriul lor, astfel cum sunt recunoscute de dreptul internațional.

Solicitanții trebuie să respecte toate restricțiile în materie de asistență externă a UE impuse de către Consiliul European. Cererile trebuie să corespundă valorilor UE de respect pentru demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept si respect pentru drepturile umane, incluzând drepturile persoanelor aparținând minorităților după cum se prevede la art. 2 din Tratatul Uniunii Europene.

 

ȚĂRI PARTENERE DIN VECINĂTATEA UE4

Balcanii de Vest (regiunea 1)

Țările Parteneriatului estic

(regiunea 2)

Țările sud-mediteraneene

(regiunea 3)

 

Federația rusă (regiunea 4)

 

Albania

Bosnia și Herțegovina

Kosovo5

Muntenegru

Armenia

Azerbaidjan

Belarus

Georgia

Moldova

Teritoriul Ucrainei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional

 

Algeria

Egipt

Israel

Iordania

Liban

Libia

Maroc

Palestina.6

Siria

Tunisia

Teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional
 

Alte Țări Partenere

Unele acțiuni ale programului sunt deschise pentru orice țară parteneră din lume prezentată mai jos. În cazul altor acțiuni, domeniul de aplicare geografic este mai puțin larg. 

Țările partenere de mai jos sunt grupate în funcție de instrumentele financiare ale acțiunii externe a UE.

Regiunea 5

 

Andorra, Monaco, San Marino, Statul Cetății Vaticanului

Regiunea 67

Asia

Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, China, Republica Populară Democrată Coreea, India, Indonezia, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipine, Sri Lanka, Thailanda și Vietnam

Regiunea 78

Asia Centrală

Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Regiunea 89

America Latină

Argentina, Bolivia, Brazilia, Columbia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela

 

Regiunea 910

Iran, Irak, Yemen

Regiunea 1011

Africa de Sud

Regiunea 11

ACP

Angola, Antigua și Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Comore, Republica Coasta de Fildeș, Congo, Congo - Republica Democrată, Insulele Cook, Djibouti, Dominica, Republica Dominicană, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Republica Guineea, Guineea-Bissau, Guineea Ecuatorială, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Insulele Marshall, Mauritania, Mauritius, Statele Federate ale Microneziei, Mozambic, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua Noua Guinee, Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Insulele Solomon, Samoa, Sao Tome și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, Republica Democrată Timorul de Est, Togo, Tonga, Trinidad și Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

Regiunea 1212

Industrializate: țările din cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului

Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite.

 

Regiunea 1313

Alte țări industrializate

Australia, Brunei, Canada, Chile, Hong Kong, Japonia, (Republica) Coreea, Macao, Noua Zeelandă, Singapore, Taiwan, Statele Unite ale Americii, Uruguay.
Regiunea 14 Insulele Feroe, Elveția

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați descrierea detaliată a acțiunilor din cadrul programului în partea B din prezentul ghid.  

Cerințe Privind Vizele Și Permisele De Ședere

Participanții la proiectele Erasmus+ ar putea avea nevoie să obțină o viză de ședere în străinătate în țara participantă sau parteneră care găzduiește activitatea. Toate organizațiile participante trebuie să se asigure că autorizațiile necesare (vize sau permise de ședere pe termen scurt sau lung) sunt valabile înainte ca activitatea planificată să aibă loc.

Se recomandă insistent ca autorizațiile să fie solicitate de autoritățile competente în avans, întrucât procesul poate dura câteva săptămâni. Agențiile naționale și agențiile executive pot oferi consiliere și asistență suplimentare privind vizele, permisele de ședere, securitate socială etc.  Portalul UE privind imigrația conține informații generale cu privire la vizele și la permisele de ședere atât pe termen scurt, cât și pe termen lung: http://ec.europa.eu/immigration

 • 1. Potrivit articolului 33 alineatul (3) din Decizia 2013/755/UE* a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană adoptată la 25 noiembrie 2013 (https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/oct-eu-association_en), uniunea se asigură că persoanele fizice și organizațiile din țările și teritoriile de peste mări (TTPM) sunt eligibile pentru programul Erasmus+, sub rezerva normelor programului și a dispozițiilor aplicabile statelor membre cu care aceste TTPM sunt în legătură. Acest lucru înseamnă că persoanele și organizațiile din TTPM care participă la program având statutul de "țară participantă la program", "țara participantă la program" fiind statul membru cu care acestea sunt în legătură.
 • 2. PENTRU CANDIDAȚII BRITANICI: vă rugăm să rețineți că, pe întreaga durată a grantului, trebuie respectate criteriile de eligibilitate. În cazul în care Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană pe perioada grantului, fără a fi încheiat un acord cu Uniunea Europeană în virtutea căruia candidații britanici să

  poată fi în continuare eligibili, nu veți mai beneficia de finanțare UE (continuându-vă, totuși, participarea, în măsura posibilului) sau vi se va solicita să ieșiți

  din proiect, în temeiul prevederilor relevante privind încetarea grantului din acordul de grant.

 • 3.

  Recunoașterea Serbiei ca țară din cadrul programului este supusă următoarelor condiții:

  • disponibilitatea sumelor alocate, prevăzute în proiectul de buget pentru 2019, după adoptarea bugetului pe 2019 pentru Serbia.
  • amendamentul adus Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Serbia cu privire la participarea Republicii Serbia la „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, instruire, tineret și sport.
  • 4. Criteriile de eligibilitate formulate în Comunicarea nr. 2013/C-205/05 a Comisiei (JO UE C-205, 19.7.2013, pp. 9-11) se aplică tuturor acțiunilor puse în aplicare conform prezentului ghid al programului, inclusiv în ceea ce privește terții care primesc sprijin financiar în cazurile în care acțiunea respectivă implică acordarea de sprijin financiar terților de către beneficiarii grantului în conformitate cu articolul 204 din Regulamentul financiar al UE.
  • 5. Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.
  • 6. Această denumire nu va fi interpretată ca o recunoaștere a Statului Palestina și nu aduce atingere pozițiilor individuale ale statelor membre pe această temă.
  • 7. Clasificare utilizată în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD).
  • 8. La fel ca mai sus.
  • 9. La fel ca mai sus.
  • 10. La fel ca mai sus.
  • 11. La fel ca mai sus.
  • 12. Clasificare utilizată în cadrul Instrumentului de parteneriat (IP).
  • 13. Clasificare utilizată în cadrul Instrumentului de parteneriat (IP).