Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Prihvatljive države

U programu Erasmus+ mogu sudjelovati sljedeće države:

Države sudionice u Programu

Sljedeće države mogu u potpunosti sudjelovati u svim aktivnostima programa Erasmus+:

Member States of the European Union (EU)1

Belgija

Bugarska

Češka

Danska

Njemačka

Estonija

Irska

Grčka

Španjolska

Francuska

Hrvatska

Italija

Cipar

Latvija

Litva

Luksemburg

Mađarska

Malta

Nizozemska

Austrija

Poljska

Portugal

Rumunjska

Slovenija

Slovačka

Finska

Švedska

Ujedinjeno Kraljevstvo2

 

Treće države sudionice u Programu

Sjeverna Makedonija

Island

Lihtenštajn

Norveška

Turska

Srbija3

 

Partnerske države

Sljedeće države mogu sudjelovati u nekim aktivnostima Programa, u skladu s posebnim kriterijima ili uvjetima (više informacija potražite u dijelu B ovog Vodiča). Financijska sredstva dodijelit će se organizacijama u državama čije je državno područje priznato međunarodnim pravom

Podnositelji zahtjeva i sudionici moraju poštovati sva ograničenja koja je Europsko Vijeće uvelo u odnosu na vanjsku pomoć EU-a. Prijedlozi projekata moraju biti u skladu s općim vrijednostima EU-a poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, kao što je propisano u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji.

 

Partnerske države u susjedstvu EU-a4

Zapadni Balkan (Regija 1.)

Zemlje Istočnog partnerstva

(Regija 2.)

Zemlje južnog Mediterana

(Regija 3)

 

Ruska Federacija (Regija 4)

 

Albanija

Bosna i Hercegovina

Kosovo5

Crna Gora

Srbija

Armenija

Azerbajdžan

Bjelorusija

Gruzija

Moldavija

Državno područje Ukrajine priznato međunarodnim pravom

 

Alžir

Egipat

Izrael

Jordan

Libanon

Libija

Maroko

Palestina.6

Sirija

Tunis

Državno područje Rusije priznato međunarodnim pravom
 

Ostale partnerske države

U nekim aktivnostima Programa mogu sudjelovati sve partnerske države u svijetu navedene u nastavku. Za ostale aktivnosti zemljopisno područje primjene je uže.

Partnerske države navedene u nastavku podijeljene su u skupine prema financijskim instrumentima za vanjsko djelovanje EU-a.

Regija 5

 

Andora, Monako, San Marino, Država Vatikanskoga Grada

Regija 67

Asia

Afganistan, Bangladeš, Butan, Kambodža, Kina, DNR Koreja, Indija, Indonezija, Laos, Malezija, Maldivi, Mongolija, Mjanmar, Nepal, Pakistan, Filipini, Šri Lanka, Tajland i Vijetnam

Regija 78

Central Asia

Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Regija 89

Latin America

Argentina, Bolivija, Brazil, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Venezuela

 

Regija 910

Iran, Irak, Jemen

Regija 1011

Južna Afrika

Regija 11

ACP

Angola, Antigva i Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kabo Verde, Srednjoafrička Republika, Čad, Komori, Kongo, Kongo - Demokratska Republika, Cookovi otoci, Džibuti, Dominika, Dominikanska Republika, Ekvatorska Gvineja, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gvineja, Gvineja Bisau, Gvajana, Haiti, Republika Côte dʼIvoire, Jamajka, Kenija, Kiribati, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Maršalovi Otoci, Mauritanija, Mauricijus, Savezne Države Mikronezije, Mozambik, Namibija, Nauru, Niger, Nigerija, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, Ruanda, Sveti Kristofor i Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vincent i Grenadini, Samoa, Sveti Toma i Prinsipe, Senegal, Sejšeli, Sijera Leone, Salomonovi Otoci, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Surinam, Svazi, Demokratska Republika Istočni Timor, Tanzanija, Togo, Tonga, Trinidad i Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambija, Zimbabve.

Regija 1212

Industrialised: Gulf Cooperation countries

Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati.

 

Regija 1313

Other Industrialised countries

Australija, Brunej, Kanada, Čile, Hong Kong, Japan, Republika Koreja, Makao, Novi Zeland, Singapur, Tajvan, Sjedinjene Američke Države, Urugvaj.

Regija 14

Farski otoci, Švicarska

 

Više informacija potražite u detaljnim opisima aktivnosti Programa u dijelu B ovog Vodiča.

Zahtjevi u vezi s vizama i dozvolama boravka

Sudionici u projektima Erasmus+ možda će morati dobiti vizu za boravak u inozemstvu u državi sudionici u Programu ili partnerskoj državi koja je domaćin aktivnosti.

Sve organizacije sudionice dužne su osigurati dobivanje svih potrebnih odobrenja (viza za kratkoročan ili dugoročan boravak, ili dozvole boravka) prije provedbe planirane aktivnosti. Snažno se preporučuje tražiti odobrenja od nadležnih tijela puno unaprijed jer taj postupak može trajati nekoliko tjedana. Nacionalne agencije i Izvršna agencija mogu pružiti daljnje savjete i podršku u vezi s vizama, dozvolama boravka, socijalnim osiguranjem itd. Portal EU-a za imigraciju sadrži opće informacije o vizama i dozvolama boravka, bilo za kratkoročan ili dugoročan boravak: http://ec.europa.eu/immigration/.

 • 1. U skladu s člankom 33. stavkom 3. Odluke Vijeća 2013/755/EU* o pridruživanju prekomorskih zemalja , donesene 25. studeno=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:EN:PDF, Unija osigurava da su pojedinci i organizacije iz prekomorskih zemalja i područja (PZP-ovi) prihvatljivi za Erasmus+, pri čemu podliježu pravilima Programa i rješenjima koja se primjenjuju na državu članicu s kojom su predmetni PZP-ovi povezani. To znači da pojedinci i organizacije iz prekomorskih zemalja i teritorija sudjeluju u Programu u statusu „države sudionice u Programu“, pri čemu je „država sudionica u Programu“ država članica s kojom su povezani. Popis prekomorskih zemalja i teritorija može se pronaći na: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/oct-eu-association_en
 • 2. ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA IZ UJEDINJENOG KRALJEVSTVA: Imajte na umu da je potrebno ispunjavati kriterije prikladnosti tijekom čitavog trajanja dodjele bespovratnih sredstava. Ako Ujedinjeno Kraljevstvo istupi iz Europske unije tijekom trajanja dodjele bespovratnih sredstava bez zaključenja sporazuma s Europskom unijom kojim se osigurava prihvatljivost podnositelja iz Ujedinjenog Kraljevstva, nećete više primati sredstva EU-a (iako ćete i dalje, gdje je to moguće, sudjelovati) ili će se od vas zatražiti da se povučete iz projekta na temelju relevantnih odredbi sporazuma o bespovratnim sredstvima koje se odnose na raskid.
 • 3. Priznavanje Srbije kao države sudionice programa podliježe sljedećim uvjetima:
  • Dostupnost dotacija navedenih u nacrtu proračuna za 2019. nakon usvajanja proračuna za 2019. za Srbiju.
  • Izmjene i dopune sporazuma između Europske unije i Republike Srbije o sudjelovanju Republike Srbije u programu „Erasmus+”: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.
  • 4. Kriteriji prihvatljivosti navedeni u obavijesti Komisije br. 2013/c-205/05 (SL C-205 od 19.7.2013., str. 9.–11.) primjenjuju se na sve mjere koje se provode putem ovog Vodiča kroz program, uključujući i one u odnosu na treće strane koje dobivaju financijsku potporu kada odgovarajuća mjera uključuje financijsku potporu trećim stranama u smislu korištenja bespovratnih sredstava u skladu s člankom 204. Financijske uredbe EU-a.
  • 5. Ovom se oznakom ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/99 i s mišljenjem Međunarodnog suda o deklaraciji o neovisnosti Kosova.
  • 6. Ovaj se naziv ne tumači kao da se njime priznaje država palestina niti se njime dovode u pitanje pojedinačna stajališta država članica u tom pogledu.
  • 7. Klasifikacija koja se koristi u okviru Instrumenta za razvoj i suradnju (DCI).
  • 8. Vidjeti gore.
  • 9. Vidjeti gore.
  • 10. Vidjeti gore.
  • 11. Vidjeti gore.
  • 12. Klasifikacija koja se koristi u okviru Instrumenta za partnerstvo (PI).
  • 13. Klasifikacija koja se koristi u okviru Instrumenta za partnerstvo (PI).