Indholdsfortegnelse
Søg i guiden

Tilskudsberettigede lande

Følgende lande kan deltage i Erasmus+:

Programlande

Følgende lande kan deltage fuldt ud i alle aktioner i Erasmus+:

EU-medlemsstater1

Belgien

 Bulgarien

Tjekkiet

Danmark

 Tyskland

Estland Irland

Grækenland

 Spanien

Frankrig

Kroatien

Italien

Cypern

Letland

Litauen

 Luxembourg

Ungarn

Μalta

Nederlandene

Østrig

Polen

Portugal

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

 Finland

Sverige

Det Forenede

Kongerige2

Programlande uden for EU

Nordmakedonien

Island

Liechtenstein

Norge

Tyrkiet

Serbien

Partnerlande

Følgende lande kan deltage i visse aktioner i programmet, hvis de opfylder specifikke kriterier eller betingelser (yderligere oplysninger findes i del B i denne guide). Der vil blive ydet tilskud til organisationer i landene på deres territorium som anerkendt i henhold til folkeretten

Ansøgere og deltagere skal respektere eventuelle begrænsninger af EU's bistand til tredjelande, som måtte være fastlagt af Det Europæiske Råd. Ansøgninger skal følge EU's generelle værdier for menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retssikkerhed og respekt for menneskerettigheder, inklusive rettigheder for personer der tilhører minoriteter, i henhold til artikel 2 i Traktaten for den Europæiske Union.

Partnerlande, som grænser op til EU3

Lande i det vestlige Balkan (Region 1)

Lande i Østpartnerskabet

(Region 2)

Lande i det sydlige Middelhavsområde

(Region 3)

Den Russiske Føderation (Region 4)

Albanien

Bosnien-Hercegovina

Kosovo4

Montenegro

Armenien

Aserbajdsjan

Hviderusland

Georgien

 Republikken Moldova

Ukraines territorium

som anerkendt i henhold til folkeretten

Algeriet

Egypten

Israel

Jordan

Libanon

 Libyen

Marokko

Palæstina5

 Syrien

Tunesien

Ruslands territorium som anerkendt i henhold til folkeretten

Andre Partnerlande

Visse af programmets aktioner er åbne for partnerlande i hele verden som angivet nedenfor. For visse aktioner er det geografiske område mere begrænset. 

Partnerlandene nedenfor er grupperet i henhold til de finansielle instrumenter, der anvendes i forbindelse med EU's optræden udadtil.

Region 5

Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaten

Region 66

Asien

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan,Cambodja, Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Indien, Indonesien,Laos, Malaysia, Maldiverne, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippinerne, Sri Lanka, Thailand og Vietnam

Region 77

Centralasien

Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan

Region 88

Latinamerika

Argentina, Bolivia, Brasilien Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru Venezuela

Region 99

Iran, Irak og Yemen

Region 1010

Sydafrika

Region 11

AVS

Angola, Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Comorerne, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Cookøerne, Elfenbenskysten, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, Eritrea, Eswatini, Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Republikken Guinea, Guinea-Bissau, Ækvatorialguinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kap Verde, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshalløerne, Mauretanien, Mauritius, Mikronesiens Forenede Stater, Mozambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rwanda, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Salomonøerne, Samoa, São Tomé og Príncipe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Sudan, Surinam, Tanzania, Østtimor, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia og Zimbabwe.

Region 1211

Industrialiserede lande i Golfsamarbejdsrådet

Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi- Arabien.

Region 1312

Andre industrialiserede lande

Australien, Brunei, Canada, Chile, Hongkong, Japan, Republikken Korea, Macao, New Zealand, Singapore, Taiwan, USA og Uruguay.

Region 14

Færøerne, Schweiz.

Yderligere oplysninger findes i den detaljerede beskrivelse af aktionerne i programmet i del B i denne guide. 

Betingelser vedrørende visum eller opholdstilladelse

Deltagere i projekter under Erasmus+ kan få brug for et visum for at opholde sig i udlandet i det program- eller partnerland, der er vært for aktiviteten. Det er alle deltagende organisationers ansvar at sikre, at de nødvendige tilladelser (visum til kortvarigt eller langvarigt ophold eller opholdstilladelse) er i orden, inden den planlagte aktivitet finder sted.

Det anbefales på det kraftigste, at der indhentes tilladelser fra de kompetente myndigheder i god tid i forvejen, eftersom processen kan tage flere uger. De nationale agenturer og forvaltningsorganet  kan give yderligere rådgivning og oplysninger om visum, opholdstilladelse, socialsikring osv. EU's immigrationsportal indeholder generelle oplysninger om visum og opholdstilladelse, både for kortvarige og langvarige ophold: http://ec.europa.eu/immigration/

 • 1. I henhold til artikel 33, stk. 3, i Rådets afgørelse 2013/755/EU* af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union (https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/oct-eu-association_en), sørger Unionen for, at enkeltpersoner og organisationer fra de oversøiske lande og territorier (OLT'erne) kan deltage i Erasmus+ i henhold til reglerne for programmet og de ordninger, der gælder for den medlemsstat, OLT'erne hører under. Dette betyder, at enkeltpersoner og organisationer fra OLT'erne fremgår af programmet med en status som 'program land', 'programlandet' værende den medlemsstat man tilhører. Listen over OLT'ere kan findes på: https://ec.europa.eu/euroeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/eu-oct-dialogue.en
 • 2. Under den indeværende flerårige finansielle ramme (FFR 2014-2020) gennemføres det igangværende Erasmus+-program, for så vidt angår Det Forenede Kongerige eller enheder eller personer, der er etableret i Det Forenede Kongerige, som om Det Forenede Kongerige var forblevet en EU-medlemsstat, uafbrudt indtil programmet slutter, i overensstemmelse med udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:029:TOC).
 • 3. De kriterier for tilskudsberettigelse, der er formuleret i Kommissionens retningslinjer 2013/C 205/05 (EUT C 205 af 19.7.2013, s. 9-11), finder anvendelse på samtlige aktioner, der er omfattet af denne programguide, herunder på tredjeparter, der modtager finansielt tilskud, hvis den relevante aktion indebærer finansielt tilskud til tredjeparter fra tilskudsmodtagere i henhold til artikel 137 i EU's finansforordning.
 • 4. Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.
 • 5. Denne betegnelse skal ikke opfattes som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke de enkelte medlemsstaters holdninger på området.
 • 6. Klassificering anvendt i forbindelse med instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde.
 • 7. Som ovenfor
 • 8. Som ovenfor
 • 9. Som ovenfor
 • 10. Som ovenfor
 • 11. Klassificering anvendt i forbindelse med partnerskabsinstrumentet.
 • 12. Klassificering anvendt i forbindelse med partnerskabsinstrumentet.