Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Hur stor är budgeten?

Programmet har en total vägledande budget på 14,774 miljarder euro för sjuårsperioden (2014–2020) under rubrik 1 och 1,680 miljarder euro under rubrik 4 i EU:s budget. Den årliga budgeten antas av budgetmyndigheten. De olika stegen för att anta EU:s budget kan följas på

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/deciding_detail/decide_detail_en.cfm

Information om den tillgängliga budgeten per insats, antal projekt som man planerar att bevilja samt indikativa genomsnittliga anslag finns i det årliga arbetsprogrammet för 20191 för Erasmus+ (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm)