Kazalo
Iskanje po vodniku

Kolikšen je proračun?

Programu so za sedem let (2014–2020) dodeljena skupna finančna sredstva v višini 14,774 milijarde EUR iz razdelka 1 in 1,680 milijarde EUR iz razdelka 4 proračuna EU. Letni proračun sprejme proračunski organ. Različnim korakom za sprejetje proračuna EU je mogoče slediti na naslovu:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/deciding_detail/decide_detail_en.cfm.

Za informacije o proračunu glej letni delovni program Erasmus+ za leto 20201 
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en)