Cuprins
Căutați în ghid

Care Este Bugetul?

Programul dispune de un pachet financiar global indicativ de 14,774 de miliarde EUR în cadrul liniei 1 din bugetul UE și de 1,680 miliarde EUR în cadrul liniei 4 din bugetul UE pentru cei șapte ani (2014-2020). Bugetul anual este adoptat de autoritatea bugetară. Diferitele etape pentru adoptarea bugetului UE pot fi urmărite la adresa:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/deciding_detail/decide_detail_en.cfm

Pentru informații privind bugetul disponibil pentru fiecare acțiune, numărul prevăzut de proiecte care urmează să fie finanțate, precum și granturile medii indicative, a se consulta programul anual de lucru al Erasmus+ pentru 20191 programul anual de lucru al Erasmus+ pentru (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm)