Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Wat is het programmabudget?

De algemene indicatieve financiële enveloppe voor het programma bedraagt 14 774 miljard EUR onder rubriek 1 en 1 680 miljard EUR onder rubriek 4 van de EU-begroting voor de zevenjarige periode 2014-2020. Het jaarlijkse programmabudget wordt vastgesteld door de begrotingsautoriteit. De verschillende fasen in het kader van de vaststelling van de EU-begroting zijn te volgen op:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/deciding_detail/decide_detail_en.cfm

Voor informatie over het beschikbare budget per actie, het geplande aantal te subsidiëren projecten evenals indicatieve gemiddelde subsidiebedragen, zie het jaarlijkse werkprogramma1 van Erasmus+ 2019 (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm).