Werrej
Fittex fil-gwida

X’inhu l-baġit?

Il-Programm għandu pakkett finanzjarju totali indikattiv ta' EUR 14 774 biljun taħt l-Intestatura 1 u ta' EUR 1 680 biljun taħt l-Intestatura 4 tal-Baġit tal-UE għas-seba' snin (2014-2020). Il-baġit annwali huwa adottat mill-Awtorità Baġitarja. I passi differenti għall-adozzjoni tal-baġit tal-UE jistgħu jsiru fuq:
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/deciding_detail...

Għal informazzjoni dwar il-baġit disponibbli mill-azzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Programm ta' Ħidma Annwali tal-Erasmus+20201 (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-...)