Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

KOJI JE IZNOS PRORAČUNA?

Ukupna indikativna financijska omotnica Programa iznosi 14,774 milijarde EUR u okviru proračunske stavke 1. i 1,68 milijardi EUR u okviru proračunske stavke 4. proračuna EU-a za sedam godina (2014. – 2020.). Godišnji proračun donosi proračunsko tijelo. Različiti koraci za donošenje proračuna EU-a mogu se pratiti na: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/deciding_detail/decide_detail_en.cfm

Informacije o dostupnim proračunskim sredstvima po pojedinoj aktivnosti, planiranom broju projekata kojima trebaju biti dodijeljena bespovratna sredstva te okvirnim prosječnim iznosima b spovratnih sredstava potražite u Godišnjem programu rada za Erasmus+ za 2019. godinu 1(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm).