Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός;

Για το πρόγραμμα προβλέπεται συνολικό ενδεικτικό κονδύλιο ύψους 14.774 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Τομέα 1 του προϋπολογισμού της ΕΕ και 1.680 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Τομέα 4 του προϋπολογισμού της ΕΕ για τα επτά έτη (2014-2020). Ο ετήσιος προϋπολογισμός εγκρίνεται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Για τα διάφορα στάδια της έγκρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ανατρέξτε στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/deciding_detail/decide_detail_en.cfm

Για πληροφορίες σχετικά με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά δράση, τον προβλεπόμενο αριθμό σχεδίων που θα επιχορηγηθούν, καθώς και τις ενδεικτικές μέσες επιχορηγήσεις, συμβουλευθείτε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας Erasmus+ 2019 1 (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm)  

  • 1. Οι δράσεις στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης που στοχεύουν στην κινητικότητα και τη συνεργασία με Xώρες Εταίρους υποστηρίζονται επίσης από κονδύλια του Τομέα 4 που διατίθενται από το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2018 (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm)