Cuprins
Căutați în ghid

Obiectivul General

Programul Erasmus+ contribuie la realizarea:

  • obiectivelor Strategiei Europa 2020, inclusiv a obiectivului principal din domeniul educației 1;
  • obiectivelor Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020), inclusiv a indicatorilor de referință corespunzători;
  • dezvoltării durabile a țărilor partenere în domeniul învățământului superior;
  • obiectivelor generale ale cadrului reînnoit de cooperare europeană în domeniul tineretului;
  • obiectivului privind dezvoltarea dimensiunii europene în sport, în special sportul de masă, în conformitate cu planul de lucru al UE pentru sport;
  • promovării valorilor europene în conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană 2.
  • 1. Obiectivul principal privind educația este de a reduce abandonul școlar timpuriu la mai puțin de 10 % și de a crește numărul de absolvenți din învățământul terțiar la cel puțin 40 % până în anul 2020
  • 2. Uniunea se bazează pe valori precum respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.