Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Opći cilj

Programom Erasmus+ doprinosi se ostvarenju:

  • ciljeva strategije Europa 2020., uključujući vodeći cilj u području obrazovanja1;
  • ciljeva strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju (ET 2020.), uključujući odgovarajuća mjerila;
  • održivog razvoja partnerskih država u području visokog obrazovanja;
  • ukupnih ciljeva obnovljenog okvira za europsku suradnju u području povezanim s mladima;
  • cilja razvijanja europske dimenzije u sportu, posebno sportu na lokalnoj razini, u skladu s programom rada EU-a za sport;
  • promicanja europskih vrijednosti u skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji2.
  • 1. Glavni je obrazovni cilj smanjiti stopu ranog napuštanja školovanja na manje od 10 % i povećati postotak visokoobrazovanih osoba na barem 40 % do 2020.
  • 2. Unija je utemeljena na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i ravnopravnost žena i muškaraca.