Kazalo
Iskanje po vodniku

Kratice

 • GD EAC: Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo
 • EACEA: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
 • ECHE: Listina Erasmus za terciarno izobraževanje
 • ECTS: evropski sistem zbiranja in prenašanja kreditnih točk
 • ECVET: evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
 • EHEA: evropski visokošolski prostor
 • EIB: Evropska investicijska banka
 • ELL: evropsko jezikovno priznanje
 • EP: Evropski parlament
 • EPALE: Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi
 • EQAR: evropski register za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu
 • EQAVET: evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja
 • EOK: evropsko ogrodje kvalifikacij
 • ESCO: evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev
 • EU: Evropska unija
 • FU: finančna uredba
 • HEI: visokošolska institucija
 • HERE: strokovnjaki za reformo visokošolskega izobraževanja
 • IKT: Informacijske in komunikacijske tehnologije
 • ISP: intenzivni študijski program
 • EMJMD: skupni magistrski program Erasmus Mundus
 • NA: nacionalna agencija
 • NARIC: nacionalni informacijski centri za priznavanje visokošolskih diplom
 • NEO: nacionalni uradi Erasmus+
 • NQF: nacionalno ogrodje kvalifikacij
 • OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
 • OER: prosto dostopni učni viri
 • OMK: odprta metoda koordinacije
 • PIC: identifikacijska koda udeleženca
 • URF: enotni sistem za registracijo
 • PIU: poklicno izobraževanje in usposabljanje