Cuprins
Căutați în ghid

Abrevieri

 • DG EAC: Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură
 • EACEA: Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură
 • ECHE: Carta Universitară Erasmus
 • ECTS: Sistemul european de credite transferabile
 • ECVET: Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională
 • EHEA: Spațiul european al învățământului superior
 • BEI: Banca Europeană de Investiții
 • ELL: Eticheta lingvistică europeană
 • PE: Parlamentul European
 • EPALE: Platforma electronică pentru învățarea în rândul adulților în Europa
 • EQAR: Registrul european pentru asigurarea calității în învățământul superior
 • EQAVET: Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educația și formarea profesională
 • CEC: Cadrul european al calificărilor
 • ESCO: Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și profesiilor
 • UE: Uniunea Europeană
 • FR: Regulamentul financiar
 • HEI: Instituție de învățământ superior
 • HERE: Experți în reformarea învățământului superior
 • TIC: Tehnologia informației și comunicațiilor
 • ISP: Program intensiv de studii
 • EMJMD: Program de masterat comun Erasmus Mundus
 • AN: Agenția națională
 • NARIC: Centru național de informare cu privire la recunoașterea academică a diplomelor
 • NEO: Birou național Erasmus+
 • NQF: Cadrul național al calificărilor
 • OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
 • OER: Resurse educaționale deschise
 • OMC: Metodă deschisă de coordonare
 • PIC: Codul de identificare a participantului
 • URF: Instrument unic de înregistrare
 • VET: Educație și formare profesională