Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Afkortingen

 • BOO: Beroepsonderwijs en –opleiding
 • DG EAC: directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur
 • EACEA: Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur
 • ECHE: Erasmus-handvest voor hoger onderwijs
 • ECTS: Europees studiepuntenoverdrachtsysteem
 • ECVET: Europees puntenoverdrachtsysteem voor beroepsonderwijs en –opleiding
 • EHEA: Europese ruimte voor hoger onderwijs
 • EIB: Europese Investeringsbank
 • ELL: Europees Talenlabel
 • EMJMD: Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus
 • EP: Europees Parlement
 • EPALE: elektronisch platform voor volwassenenonderwijs in Europa
 • EQAR: Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijs
 • EQAVET: Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding
 • EQF: Europees kwalificatiekader
 • ESCO: Classificatie van Europese vaardigheden/competenties, kwalificaties en beroepen
 • EU: Europese Unie
 • FR: Financieel Reglement
 • HERE: deskundigen voor de hervorming van het hoger onderwijs
 • ICT: informatie- en communicatietechnologie
 • IHO: instelling voor hoger onderwijs
 • ISP: intensief studieprogramma
 • NA: Nationaal Agentschap
 • Naric: nationaal informatiecentrum voor academische erkenning
 • NEB: Nationaal Erasmus+-Bureau
 • NKK: Nationaal Kwalificatiekader
 • OCM: Open Coördinatiemethode
 • OER's: open leermiddelen
 • OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
 • PIC: identificatiecode
 • URF: Unieke Registratie Faciliteit