Werrej
Fittex fil-gwida

Taqsiriet

 • DĠ EAC: id-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Kultura
 • EACEA: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura
 • ECHE: Il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja
 • ECTS: Is-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta' Krediti
 • ECVET: Is-Sistema Ewropea ta' Kredits għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali
 • EHEA: Iż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja
 • BEI: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
 • ELL: It-Tikketta Lingwistika Ewropea
 • PE: Il-Parlament Ewropew
 • EPALE: Il-Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim tal-Adulti fl-Ewropa
 • EQAR: Ir-Reġistru Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità
 • EQAVET: Il-Qafas Ewropew ta' Referenza tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità
 • QEK: Il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki
 • ESCO: Il-Klassifikazzjoni Ewropea ta' Ħiliet, Kompetenzi, Kwalifiki u Impjiegi
 • UE: L-Unjoni Ewropea
 • FR: Regolament Finanzjarju
 • HEI: Istituzzjoni ta' Edukazzjoni Għolja
 • HERE: Esperti fir-Riforma tal-Edukazzjoni Għolja
 • ICT: Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni
 • ISP: Programm ta' Studju Intensiv
 • EMJMD: Lawrja Master Konġunta tal-Erasmus Mundus
 • NA: Aġenzija Nazzjonali
 • NARIC: Ċentru ta' Informazzjoni dwar ir-Rikonoxximent Akkademiku Nazzjonali
 • NEO: Uffiċċju Nazzjonali tal-Erasmus+
 • NQF: Qafas ta' Kwalifiki Nazzjonali
 • OECD: Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi
 • OER: Riżorsi Edukattivi Miftuħa
 • MMK: Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni
 • PIC: Kodiċi tal-Identifikazzjoni tal-Parteċipant
 • URF: Faċilità ta' Reġistrazzjoni Unika
 • ETV: Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali