TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Rövidítések

 • EAC: Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság
 • EACEA: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
 • ECHE: Erasmus Felsőoktatási Charta
 • ECTS: Európai Kreditátviteli és -gyűjtési Rendszer
 • ECVET: Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer
 • EHEA: Európai Felsőoktatási Térség
 • EBB: Európai Beruházási Bank
 • ELL: Európai Nyelvi Díj
 • EP: Európai Parlament
 • EPALE: Felnőttkori Tanulás Európai Platformja
 • EQAR: Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Nyilvántartás
 • EQAVET: a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete
 • EKKR: Európai Képesítési Keretrendszer
 • ESCO: készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozása
 • EU: Európai Unió
 • FR: financiális rendelkezések
 • HEI: felsőoktatási intézmény
 • HERE: a felsőoktatási reform szakértőinek hálózata
 • IKT: információs és kommunikációs technológiák
 • ISP: intenzív tanulmányi program
 • EMJMD: Erasmus Mundus közös mesterképzés
 • NI: nemzeti iroda
 • NARIC: felsőfokú tanulmányok és oklevelek elismerésével foglalkozó nemzeti információs központ
 • NEO: nemzeti Erasmus+ iroda
 • NKKR: nemzeti képesítési keretrendszer
 • OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Intézmény
 • OER: nyitott oktatási segédanyagok
 • OMC: Nyitott koordinációs módszer
 • PIC: egyéni azonosító kód
 • URF: URF portál
 • VET: szakképzés vagy szakoktatás és -képzés