Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Kratice

 • GU EAC: Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu
 • EACEA: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu
 • ECHE: Povelja Erasmus za visoko obrazovanje
 • ECTS: Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova
 • ECVET: Europski sustav bodova u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • EHEA: Europski prostor visokog obrazovanja
 • EIB: Europska investicijska banka
 • ELL: Europska jezična oznaka
 • EP: Europski parlament
 • EPALE: Elektronička platforma za obrazovanje odraslih u Europi
 • EQAR: Europski registar za osiguranje kvalitete
 • EQAVET: Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • EKO: Europski kvalifikacijski okvir
 • ESCO: Europske vještine, kompetencije, kvalifikacije i zanimanja
 • EU: Europska unija
 • FU: Financijska uredba
 • UVO: Ustanova visokog obrazovanja
 • HERE: Stručnjaci za reformu visokog obrazovanja
 • IKT: Informacijska i komunikacijska tehnologija
 • ISP: Intenzivni studijski program
 • EMJMD: Združeni diplomski studij Erasmus Mundus
 • NA: Nacionalna agencija
 • NARIC: Nacionalni informacijski centar za akademsko priznavanje
 • NEO: Nacionalni ured za Erasmus+
 • NKO: Nacionalni kvalifikacijski okvir
 • OECD: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
 • OER: Otvoreni obrazovni sadržaji
 • OMC: Otvorena metoda koordinacije
 • PIC: Identifikacijska oznaka sudionika
 • URF: Jedinstveni sustav za registraciju
 • VET: Strukovno obrazovanje i osposobljavanje