Werrej
Fittex fil-gwida

Anness iv – referenzi siewja u dettalji ta’ kuntatt

Referenzi siewja

Analiżi tal-edukazzjoni (li tkopri ECEC, skejjel, edukazzjoni taż-żgħażagħ u għolja kif ukoll diversi oqsma edukattivi speċifiċi
Titlu Link
Valuri referenzjarji u indikaturi tal-Ewropa 2020 u ET 2020 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe 2020 indicators - education&oldid=301033%20
Analiżi tal-edukazzjoni u t-taħriġ; li tkopri l-oqsma kollha Analiżi tal-edukazzjoni u t-taħriġ; li tkopri l-oqsma kollha

http://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en

Analiżi tal-edukazzjoni u t-taħriġ; li tkopri l-oqsma kollha https://en.unesco.org/ http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx  
Ħidma diġitali fost iż-żgħażagħ – Gwida għall-iżvilupp tal-ħidma diġitali fost iż-żgħażagħ https://publications.europa.eu/s/fouj
Mudell tas-Suppliment tad-Diploma: http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_mt.htm
Gwida tal-Utenti għall-ECTS http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
ECVET http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_mt.htm   http://www.ecvet-secretariat.eu
Edukazzjoni Intraprenditorjali: Gwida għall-Edukaturi http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim tal-Adulti fl-Ewropa (EPALE) http://ec.europa.eu/epale/mt/home-page
EQAVET http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_mt.htm
Pjattaforma tar-Riżultati tal-Programm Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
ESCO https://ec.europa.eu/esco/portal/home?resetLanguage=true&newLanguage=mt
Panorama ta’ Ħiliet tal-UE http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Paġna Ewlenija tal-Europass https://europass.cedefop.europa.eu/mt
Aġenda Ewropea għat-tagħlim tal-adulti u żviluppi politiċi riċenti http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning_mt
Manwal dwar "It-titjib tal-ħidma fost iż-żgħażagħ – il-gwida tiegħek għall-iżvilupp tal-kwalità" https://publications.europa.eu/s/ga7A
Manwal – Il-kontribut tal-ħidma fost iż-żgħażagħ għall-prevenzjoni tal-marġinalizzazzjoni u r-radikalizzazzjoni vjolenti https://publications.europa.eu/s/glSf
Indikaturi u valuri referenzjarji - Monitoraġġ tal-edukazzjoni http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_mt
Indikaturi u valuri referenzjarji - Dokumentazzjoni uffiċjali http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_mt
Librerija ta’ dokumenti ewlenin dwar l-Isport http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
Elementi ta’ informazzjoni ewlenin dwar l-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy
Inizjattivi u prodotti ta’ politika ewlenin fl-edukazzjoni u t-taħriġ mis-sena 2000 - Żvilupp ta’ politiki ta’ edukazzjoni tal-iskejjel http://ec.europa.eu/education/policy/school_mt
Inizjattivi u prodotti tal-politika ewlenin fl-edukazzjoni u t-taħriġ mis-sena 2000 - Riforma fl-Edukazzjoni Għolja http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education_mt
Niftħu l-Edukazzjoni - Tagħlim innovattiv għal kulħadd permezz ta’ teknoloġiji ġodda u riżorsi edukattivi miftuħa Comm(2013)654 http://ec.europa.eu/education/newtech/
Reviżjoni tal-Edukazzjoni – ninvestu fil-ħiliet għal riżultati soċjoekonomiċi aħjar http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/;jsessionid=LLFgTfdd6mZf3Wt4YNhTjyP8vnMcg4RnTT1rQHP2bfT8dWYrdNQC!1965766013?uri=CELEX%3A52012DC0669
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_mt.htm
Nappoġġjaw it-tkabbir u l-impjiegi - aġenda għall-immodernizzar tas-sistemi ta’ edukazzjoni għolja tal-Ewropa http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:MT:PDF
Inizjattiva ta’ Standardizzazzjoni - Viżjoni strateġika għal standards Ewropej: Il-mixja ‘l quddiem biex jittejjeb u jitħaffef it-tkabbir sostenibbli tal-Ekonomija Ewropea sal-2020 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0311:FIN:MT:PDF
Il-Communiqué ta’ Bruges dwar il-Kooperazzjoni Ewropea msaħħa fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali għall-perjodu 2011-2020 http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
Lejn Kooperazzjoni u Koerenza Akbar fl-Edukazzjoni Intraprenditorjali http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9269/attachments/1/translations/en/renditions/native
Paġna ewlenija tal-Youthpass https://www.youthpass.eu  

 

 

Dettalji ta’ kuntatt

Il-Kummissjoni Ewropea - id-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Kultura (DĠ EAC)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_mt

Il-Kummissjoni Ewropea - L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

L-Aġenziji Nazzjonali

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_mt